Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Kto jest właścicielem przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingu?

Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy jest finansujący. 

02

Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych związanych z leasingowanym przedmiotem?

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje:

 • w przypadku leasingu operacyjnego – finansujący
 • w przypadku leasingu finansowanego – korzystający

 

03

Co jest kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego?

Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego są:

 • w leasingu operacyjnym - wszystkie raty leasingowe ( bez VAT )
 • w leasingu finansowym - część finansowa rat leasingowych ( bez VAT ) i amortyzacja przedmiotu.
04

Co jest zabezpieczeniem umowy leasingu?

Standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez korzystającego, jak również przedmiot leasingu, którego właścicielem jest Millennium Leasing. W przypadkach indywidualnych możliwe są inne zabezpieczenia uzależnione od oceny zdolności kredytowej klienta przez Millennium Leasing oraz oceny przedmiotu leasingu.

05

Jakie występują możliwości zakończenia umowy leasingu?

Po zakończeniu umowy korzystającemu przysługuje prawo do:

 • w przypadku leasingu finansowanego:
  • zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę,
 • w przypadku leasingu operacyjnego
  • przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą Millennium Leasing*,
  • nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu,

* na podstawie wyliczenia rat, przyjmując określoną w umowie leasingu wartość resztową.

06

Jak ubezpieczyć przedmiot umowy leasingu?

Przedmiot umowy leasingu obowiązkowo musi zostać ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz kradzieży i uszkodzeń. Koszt ubezpieczenia przedmiotu zawsze pokrywa korzystający (Klient).

Finansujący oraz Leasingobiorca ustalają która ze stron zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot leasingu:

 1. Kalkulacja składki ubezpieczenia grupowego Millennium Leasing dla leasingowanych przedmiotów obejmuje ubezpieczenie przedmiotu leasingu w pełnym zakresie, zarówno w przypadku pojazdów ( AC, OC, NNW, KR, ASSISTANCE ), jak i innych przedmiotów (ubezpieczenie majątkowe) - w całym okresie trwania umowy leasingu.
   
 2. W indywidualnych przypadkach korzystający może (po uzgodnieniu z Millennium Leasing) samodzielnie dokonać ubezpieczenia przedmiotu leasingu na warunkach i w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Millennium Leasing.