Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Przedmiot umowy leasingu obowiązkowo musi zostać ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz kradzieży i uszkodzeń. Koszt ubezpieczenia przedmiotu zawsze pokrywa korzystający (Klient).

Finansujący oraz Leasingobiorca ustalają która ze stron zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot leasingu:

  1. Kalkulacja składki ubezpieczenia grupowego Millennium Leasing dla leasingowanych przedmiotów obejmuje ubezpieczenie przedmiotu leasingu w pełnym zakresie, zarówno w przypadku pojazdów ( AC, OC, NNW, KR, ASSISTANCE ), jak i innych przedmiotów (ubezpieczenie majątkowe) - w całym okresie trwania umowy leasingu.
     
  2. W indywidualnych przypadkach korzystający może (po uzgodnieniu z Millennium Leasing) samodzielnie dokonać ubezpieczenia przedmiotu leasingu na warunkach i w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Millennium Leasing.