Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
2011-02-24

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza, podwyżki stóp procentowych i stawek ubezpieczeniowych powodują, że zarządzanie firmą staje się coraz trudniejsze. Kolejne zmiany wydają się być nieuchronne, a oszacowanie ich wielkości problematyczne. Z myślą o takich sytuacjach Millennium Leasing oferuje dwa produkty:

• Leasing w oparciu o stałą stopę procentową
• Ubezpieczenie wieloletnie

gwarantujące zachowanie przewidywalnego kosztu z tytułu zawartej umowy leasingu w całym okresie jej trwania.

Leasing na stałej stopie procentowej:
Aktualnie wielu Klientów zawiera umowy leasingu skalkulowane w oparciu o zmienną stopę procentową, wynikiem czego raty miesięczne są indeksowane stosownie do zmiany rynkowych stóp procentowych. Millennium Leasing obok oferty na zmiennej stopie procentowej, od początku swojej działalności proponuje również ofertę na stałej stopie procentowej, z gwarantowaną, niezmienną wysokością rat miesięcznych, niezależnie od zmiany rynkowych stóp procentowych (WIBOR, EURIBOR). W ten sposób zapewnia, stałe – niezmienne raty leasingowe, bez ryzyka wzrostu rat w przyszłości.

Ubezpieczenie wieloletnie:
Ubezpieczenie wieloletnie to dzisiaj najkorzystniejsza forma ubezpieczenia komunikacyjnego, jaką Millennium Leasing oferuje swoim Klientom w ramach zawieranych umów leasingu.
Dzięki współpracy z PZU S.A. ERGO HESTIA oraz COMPENSA Millennium Leasing gwarantuje niezmienne stawki ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy leasingu, dla nowych i używanych pojazdów takich jak: samochodowy osobowe i homologowane, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy.
Jednocześnie Millennium Leasing proponuje rozłożenie kosztu ubezpieczenia wieloletniego na stałe i atrakcyjne miesięczne raty doliczane do leasingowych rat wynagrodzenia. Dzięki temu spłata kosztu ubezpieczenia będzie wygodniejsza i stanowić będzie mniejsze obciążenie dla Państwa budżetu.

Korzyści:

  • Gwarancja stałości składki ubezpieczeniowej w całym okresie trwania umowy leasingu bez względu na możliwe zmiany stawek przez firmy ubezpieczeniowe
  • Brak konieczności opłaty dodatkowej składki z tytułu wypłaty odszkodowania z Autocasco lub OC, bez względu na liczbę szkód
  • Z góry ustalony, procentowy spadek wartości pojazdu w każdym miesiącu trwania umowy leasingu, nie związany z wahaniami cen rynkowych pojazdów w trakcie obowiązywania umowy leasingu
  • Brak dodatkowych opłat związanych z rozłożeniem składki na raty oraz z tytułu administrowania polisami indywidualnie zawartymi przez leasingobiorców
  • Brak dodatkowych opłat związanych z zakończeniem umowy leasingu wskutek rozliczenia szkody całkowitej lub kradzieży

     

 

Skontaktuj się z nami