Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
2004-05-01

Od 20 kwietnia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o podatku od towarów i usług. Wprowadza ona podział samochodów na dwie grupy z punktu widzenia zasad odliczania przez podatników podatku VAT.

 1. Samochody osobowe.
  Nowe uregulowania dotyczące podatku VAT obowiązujące od 01.05.2004r., w przypadku leasingu samochodów osobowych, wprowadziły zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących, zgodnie z którymi nie przysługiwała możliwość odliczania podatku VAT. Aktualne przepisy umożliwiają rozliczenie części VAT od rat leasingowych - 50% kwot podatku, maksymalnie 5 000zł w całym okresie trwania umowy leasingu. Wykorzystanie limitu odliczenia VAT w maksymalnej kwocie odpowiada cenie samochodu w wysokości 45 454 zł netto (55 454 zł brutto), bez uwzględnienia kosztów leasingu (odsetek). Pozostała nierozliczona część VAT stanowi koszt uzyskania przychodów.
   
 2. Samochody ciężarowe i osobowe homologowane jako ciężarowe.
  W przypadku leasingu samochodów ciężarowych, przepisy pozwalają na rozliczenie podatku VAT w pełnej wysokości, o ile samochód spełnia poniższe założenia.

Na potrzeby podatku od towarów i usług za samochody ciężarowe uznawane są pojazdy samochodowe o ładowności równej lub większej, niż określona wzorem:

DŁ = 357 + N x 68
gdzie:
DŁ - dopuszczalna ładowność
N - liczba miejsc

Z ww. wzoru wynika, że samochody ciężarowe muszą posiadać ładowność równą lub większą niż:

 • 493 kg dla samochodów 2 miejscowych,
 • 629 kg dla samochodów 4 miejscowych,
 • 697 kg dla samochodów 5 miejscowych,
  aby Korzystający mógł rozliczyć w pełni podatek VAT.

Dopuszczalna ładowność i ilość miejsc określane są na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

W przypadku gdy pojazd posiada ładowność mniejszą niż określona wzorem lub gdy wyciąg ze świadectwa homologacji nie zawiera danych do zastosowania wzoru (np. ładowność, liczba miejsc), to wówczas taki samochód jest traktowany do celów rozliczenia VAT jak auto osobowe.
Powyższe zasady nie dotyczą pojazdów specjalnych oraz pojazdów samochodowych do przewozu 10 osób łącznie z kierowcą, przy czym takie przeznaczenie pojazdów musi wynikać z wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

W związku z tym, poza atrakcyjnym finansowaniem samochodów ciężarowych, zapraszamy także do korzystania z oferty leasingu samochodów osobowych, gdzie odnosząc korzyści z tytułu rozliczenia części podatku VAT, posiadają Państwo samochód o dowolnym typie nadwozia, z nieograniczoną funkcjonalnością auta osobowego – bez kratki bagażowej i zarejestrowany na pełną liczbę miejsc.
Ponadto, w przypadku leasingu samochodów osobowych o wartości netto powyżej 20 tys. EUR, zyskują Państwo dodatkową korzyść, poprzez możliwość zaliczenia rat leasingowych w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. Jest to korzystniejsze w porównaniu do zakupu za gotówkę lub w kredycie, gdzie musieliby Państwo dokonywać odpisów amortyzacyjnych (zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów) ograniczonych limitem 20 tys. EUR.

Skontaktuj się z nami