Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
2004-10-07

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Działanie 2.3, zakłada pomoc finansową na inwestycje ze środków UE, udzielaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w tym na pokrycie kosztów rat kapitałowych leasingu finansowego.

Zasady udzielania wsparcia finansowego

Dla kogo: mali,średni i mikroprzedsiębiorcy, zdefiniowani w Załączniku I do rozporządzenia Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r., w sprawie stosowania art.87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001r.), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 25 lutego 2004r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004r.)

Dodatkowo dla mikroprzedsiębiorców musi zostać spełniony jeden z warunków:

 • wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat, lub
 • podejmują działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach.

Na co: dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowego środka trwałego pod warunkiem, że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (leasing finansowy),

Okres leasingu, na który można otrzymać dofinansowanie: od dnia złożenia wniosku do 30 czerwca 2008 r.

Kwota wsparcia: od 10 000 do 1 250 000 PLN

Poziom wsparcia: od 30 do 50% kwoty inwestycji (w zależności od miejsca realizacji przedsięwzięcia)

Terminy składania wniosków o dotację w latach 2004-2005:

 • do 2 grudnia 2004r.
 • do 25 lutego 2005r.
 • do 20 maja 2005r.
 • do 18 sierpnia 2005r.
 • do 7 listopada 2005r.

Uwaga:

 1. O dofinansowanie leasingu środków transportu mogą ubiegać się wyłącznie firmy spoza sektora transportowego.
 2. Płatności z tytułu dotacji wypłacane będą jednorazowo. PARP okresowo aktualizuje "Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach SPO-WKP",i rozważa możliwość cząstkowych wypłat dotacji, np. co 6 miesięcy.
 3. Stroną w umowie dofinansowania jest Korzystający.
 4. Jeżeli inwestycja finansowana jest inaczej niż poprzez leasing, aby skorzystać z dotacji Państwa Firma musi zaciągnąć kredyt inwestycyjny w banku.
Skontaktuj się z nami