Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

27 listopada 2013 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z konsorcjum regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, tworzących Krajową Grupę Poręczeniową.  Od stycznia 2014 roku oferujemy:

 • rozwój na atrakcyjnych warunkach, przy niskim udziale własnym
 • finansowanie dostępne dla  przedsiębiorców z 13 województw
 • źródło finansowania dla firm działających na rynku powyżej 12 miesięcy.

W ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej działa 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego, które stanowią 47% ogólnej liczby funduszy działających w Polsce.

Celem Grupy jest współpraca przy przygotowaniu standaryzacji usług na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym. W 2013 roku Grupa przyjęła jednolite zasady udzielania poręczeń dla finansowania w formie leasingu.

Jeśli masz pytania o fundusze poręczeniowe, napisz do nas.

 

01

Do kogo skierowana jest oferta leasingu z poręczeniem?

Oferta „Leasing z poręczeniem” skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP):

 • do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR
02

Jakie są główne postanowienia umowy o współpracy?

 • poręczenie udzielone jest przez Fundusz z danego województwa i wyłącznie dla przedsiębiorców mających siedzibę w tym województwie;
 • poręczenie udzielane jest za zobowiązania z umów leasingu, których przedmiot przeznaczony jest wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • poręczenie udzielone jest na okres leasingu wydłużony o 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż na 66 miesięcy, a w indywidualnych przypadkach na okres nie dłuższy niż 126 miesięcy;
 • poręczenie udzielane jest w złotówkach do 80% wartości finansowania, rozumianej jako wartość początkowa przedmiotu leasingu, pomniejszonej o kwotę opłaty wstępnej. W przypadku leasingu w walucie obcej poręczenie udzielane będzie jako równowartość w złotych wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy leasingu lub w dniu wydania przedmiotu leasingu;
 • poręczenie będzie udzielone po zapłacie przez przedsiębiorcę prowizji na rzecz Funduszu;
 • w zależności od Funduszu będzie można kwalifikować wnioski o poręczenie leasingu w ramach projektu Jeremie (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) – inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia ułatwiającego dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Propozycja prowizji w ramach inicjatywy JEREMIE i pomocy de - minimis  to opłata od 100 zł (płatna jednorazowo), bez względu na udział procentowy poręczenia w transakcji oraz okres trwania poręczenia. W pozostałych przypadkach prowizja za poręczenie pobierana będzie przez Fundusz jednorazowo i uzależniona będzie od okresu trwania poręczenia oraz od przedziału procentowego poręczenia.

 

03

Jakie są Twoje korzyści?

 • łatwość pozyskania środków na inwestycję - zmniejszenie opłaty wstępnej
 • niski koszt zabezpieczenia (przy Inicjatywie JEREMIE nawet od 100 zł)  
 • unowocześnienie parku maszyn
 • obniżenie kosztów prowadzonej działalności
 • uproszczona procedura uzyskania poręczenia
04

Jakie fundusze przystąpiły do umowy o współpracy?

 • Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie
 • Zachodniopomorski Regionalny Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie
 • Toruński Fundusze Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą    w Toruniu
 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A. z siedzibą w Poznaniu
 • Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach
 • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
 • Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
 • Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie
 • Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o .o. z siedzibą w Katowicach
 • Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
 • Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
 • Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
 • Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
 • Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze