Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

27 listopada 2013 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z konsorcjum regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, tworzących Krajową Grupę Poręczeniową.  Od stycznia 2014 roku oferujemy:

  • rozwój na atrakcyjnych warunkach, przy niskim udziale własnym
  • finansowanie dostępne dla  przedsiębiorców z 13 województw
  • źródło finansowania dla firm działających na rynku powyżej 12 miesięcy.

W ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej działa 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego, które stanowią 47% ogólnej liczby funduszy działających w Polsce.

Celem Grupy jest współpraca przy przygotowaniu standaryzacji usług na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym. W 2013 roku Grupa przyjęła jednolite zasady udzielania poręczeń dla finansowania w formie leasingu.

Jeśli masz pytania o fundusze poręczeniowe, napisz do nas.

 

  • poręczenie udzielone jest przez Fundusz z danego województwa i wyłącznie dla przedsiębiorców mających siedzibę w tym województwie;
  • poręczenie udzielane jest za zobowiązania z umów leasingu, których przedmiot przeznaczony jest wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • poręczenie udzielone jest na okres leasingu wydłużony o 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż na 66 miesięcy, a w indywidualnych przypadkach na okres nie dłuższy niż 126 miesięcy;
  • poręczenie udzielane jest w złotówkach do 80% wartości finansowania, rozumianej jako wartość początkowa przedmiotu leasingu, pomniejszonej o kwotę opłaty wstępnej. W przypadku leasingu w walucie obcej poręczenie udzielane będzie jako równowartość w złotych wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy leasingu lub w dniu wydania przedmiotu leasingu;
  • poręczenie będzie udzielone po zapłacie przez przedsiębiorcę prowizji na rzecz Funduszu;
  • w zależności od Funduszu będzie można kwalifikować wnioski o poręczenie leasingu w ramach projektu Jeremie (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) – inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia ułatwiającego dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Propozycja prowizji w ramach inicjatywy JEREMIE i pomocy de - minimis  to opłata od 100 zł (płatna jednorazowo), bez względu na udział procentowy poręczenia w transakcji oraz okres trwania poręczenia. W pozostałych przypadkach prowizja za poręczenie pobierana będzie przez Fundusz jednorazowo i uzależniona będzie od okresu trwania poręczenia oraz od przedziału procentowego poręczenia.