Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Aktualizacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią moratorium wypracowanego pod patronatem Związku Banków Polskich, w związku ze stanem pandemii COVID-19, zostały określone kryteria korzystania z instrumentów pomocowych dotyczące zarówno produktów kredytowych jak i leasingowych. Pełna treść moratorium dostępna jest w tym miejscu.

Instrumenty pomocowe określone w moratorium obejmują okres od 13 marca do 30 września 2020 r. (zgodnie z informacją z dnia 30 czerwca 2020 r.) i dotyczą umów leasingu zawartych do 13 marca 2020 r. Zgodnie z określonymi w moratorium zasadami, zawieszenie spłaty części kapitałowej rat leasingowych wynosi maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych przez Państwa wniosków) i o taki okres może być wydłużona umowa leasingu.

 

Wniosek o wsparcie dla Klientów dotkniętych COVID-19Czy z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej masz problemy związane z bieżącym regulowaniem rat leasingowych, a dotychczas spłacałeś je terminowo?

Umożliwimy Ci obniżenie wysokości rat leasingowych przez 6 miesięcy. Wydłużymy też Twoją umowę - dzięki temu przyszłe raty mogą pozostać na dotychczasowym poziomie.
 

Jak to zrobić?
 

Decyzję przekażemy Ci tak szybko jak to możliwe. Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat nie będziemy pobierać opłat.

Jeżeli masz pytanie związane z obniżeniem rat, możesz skontaktować się z nami pod numerem: 801 681 188 (wybierz 5).

 

Jak się z nami skontaktować?


W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną większość naszych pracowników działa w trybie zdalnym.
Niezmienne jest to, że staramy się jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo naszych Klientów i dostęp do naszych usług.
 

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy przede wszystkim o kontakt mailowy.

​Zapewniamy, że tymczasowa organizacja pracy nie ma wpływu na bieżącą obsługę aktywnych umów leasingu.
 

Dziękujemy za wyrozumiałość.
 

Koronawirus - najczęściej zadawane pytania

01

Co mogę zrobić, jeżeli mam problemy z bieżącym finansowaniem, wynikające z kryzysu związanego z COVID-19?

Jeżeli z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej masz problemy z bieżącym regulowaniem rat leasingowych, a dotychczas spłacałeś zobowiązania wobec Millennium Leasing terminowo, możesz zawnioskować o  zawieszenie spłaty części kapitałowej rat leasingowych na maksymalnie 6 miesięcy i o taki okres może być wydłużona Twoja umowa leasingu.

02

Jak mogę obniżyć/zawiesić raty wynikające z umowy leasingu?

Umożliwiamy naszym Klientom obniżenie rat leasingowych na 6 miesięcy, z jednoczesnym wydłużeniem okresu trwania umowy leasingu. Dzięki temu przyszłe raty pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Jeżeli masz problemy związane z bieżącym regulowaniem rat leasingowych, a dotychczas spłacałeś je terminowo, możesz wypełnić i przesłać e-mailem do Millennium Leasing wniosek o okresowe zawieszenie rat leasingowych.

03

Nie zawsze spłacałem zobowiązania terminowo - czy mogę liczyć na obniżenie rat leasingowych?

Jeśli nie spłacałeś terminowo rat przed 29.02.2020 r., również możesz liczyć na wsparcie Millennium Leasing. Jeżeli masz problemy związane z bieżącym regulowaniem rat leasingowych, spowodowane koronawirusem, możesz złożyć wniosek o obniżenie rat.

Poinformujemy Cię jakie informacje i dokumenty powinieneś uzupełnić oraz na jakie warunki odroczenia płatności możesz liczyć.
 

04

Złożyłem wniosek o obniżenie rat na 3 miesiące. Teraz umożliwiacie obniżenie rat do 6 miesięcy. Co mogę zrobić, żeby dłużej płacić niższe raty?

Klienci, którzy uzyskali zgodę na zawieszenie rat na 3 miesiące, a także ci, którzy nie uzyskali akceptacji zmiany harmonogramu, mogą złożyć kolejny wniosek o zawieszenie części kapitałowej rat leasingowych do łącznego okresu 6 miesięcy z odpowiednim wydłużeniem umowy o ile spełniają warunki określone w moratorium. Zaktualizowany wniosek o zawieszenie rat leasingowych można znaleźć w zakładce Wnioski i formularze.

Poprawnie i w pełni wypełniony wniosek musi do nas wpłynąć przed 30 września 2020 r. Podobnie jak dotychczas nie będziemy pobierać opłaty za jego rozpatrzenie i za przygotowanie aneksu.

05

Czy za wniosek o obniżenie rat pobierane są dodatkowe opłaty?

Za rozpatrzenie wniosku o obniżenie rat nie pobieramy dodatkowych opłat czy prowizji i nie podwyższamy marży w umowie. Natomiast wydłużenie okresu leasingu powoduje wzrost całkowitego kosztu leasingu (sumy opłat do danej umowy) o odsetki naliczone za okres przesunięcia spłaty zawieszonej części kapitałowej rat.

06

Czy możecie zawiesić spłatę składki ubezpieczeniowej lub innych opłat?

Niestety, nie możemy tego zrobić. Część odsetkowa raty oraz takie jej elementy jak: podatek od środków transportowych, ubezpieczenie komunikacyjne czy majątkowe, GAP lub Assistance nie podlegają zawieszeniu i są wymagalne w terminach określonych w umowie. Inne opłaty wynikające z Tabeli Opłat Dodatkowych również należy zapłacić zgodnie z terminami wskazanymi na fakturach.

07

Jak odroczenie spłaty części raty wpływa na odliczenia podatkowe obowiązujące przed 1 stycznia 2019 r.?

Jeżeli przedmiotem leasingu są samochody osobowe o wartości powyżej 150 tys. zł (225 tys. zł dla pojazdów elektrycznych), podpisanie aneksu do umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2019 roku skutkuje ryzykiem zmiany zasad jej opodatkowania na obowiązujące obecnie. W takim przypadku mogą Państwo utracić dotychczasowy przywilej do korzystania z atrakcyjnych zasad odliczeń podatkowych.

Podpisując aneks, potwierdzają Państwo, iż znają regulacje dotyczące odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

08

Jak korzystać z usługi AutoKomfort+ w czasie pandemii?

Jeśli korzystasz z usługi AutoKomfort+ nie musisz czekać z naprawą swojego auta - możesz bezpiecznie przekazać samochód do mechanika dzięki bezpłatnej usłudze door-to-door.
 

Jak to zrobić?

 • Skontaktuj się z nami pod numerem (32) 604 10 90 - wspólnie wybierzemy serwis, który świadczy bezpłatną usługę, której potrzebujesz
 • Ustalimy termin miejsca odbioru i zdania pojazdu
 • Pracownik serwisu przyjedzie po Twoje auto i zabierze je do serwisu, a po zakończeniu usługi pozostawi je w wyznaczonym miejscu

Moratorium ZBP

 

19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”.


Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich:

 • jest moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,
 • zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych. 

Sektor bankowy deklaruje, że będzie gotowy, aby od 8 czerwca 2020 r. oferować wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w stanowisku. Do tego czasu banki muszą dostosować do jednolitych zasad swoje procesy i systemy informatyczne.

 

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.
 

Kryteria dla każdej z grup
 

Grupa kredytobiorców

Kryteria kwalifikacji
 

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy
(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:

 • 29 lutego 2020 r. lub
 • dzień złożenia wniosku przez klienta
   

średni przedsiębiorcy
(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą) oraz duzi przedsiębiorcy

 • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku)
 • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa
  Na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
 • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
 • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa
 • nie toczy się postępowanie egzekucyjne


Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?
 

Grupa kredytobiorców

Korzyści
 

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
średni przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:
 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych,
 • 3 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych
  (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
duzi przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)


Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów:
 

Grupa produktów
 

Korzyści

produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe)odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 


Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.

 

Źródło: ZBP