Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Zarząd

Marcin Balicki

Prezes Zarządu

Marcin Balicki jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1994 roku w firmach doradczych i instytucjach finansowych, między innymi w Baltic Brokers S.A., PHZ Navimor Sp. z o.o., Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., Banku Współpracy Europejskiej S.A. W latach 2004 – 2010 pełnił funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu Petrolinvest S.A., a w latach 2012 – 2013 - Prezesa Zarządu spółki AMG Chemicals S.A.  Z  Millennium Leasing związany jest od 2013 roku, pełniąc funkcję  Dyrektora Departamentu Sprzedaży. Od maja 2015 r. Członek Zarządu Millennium Leasing, a od czerwca 2016 r. Prezes Zarządu Millennium Leasing. Od maja 2017 r. członek Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Marcin Balicki - Prezes Zarządu
Edward Marek Łazarz - Członek Zarządu

Edward Marek Łazarz

Członek Zarządu

Pan Edward Marek Łazarz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe z obszaru zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Z Grupą Banku Millennium związany jest od 1991 r. Z Millennium Leasing związany jest od początku działalności spółki, gdzie od 2003 roku pełni funkcję Członka Zarządu. Odpowiedzialny i doświadczony manager z długoletnią praktyką.

Agnieszka Kozakiewicz-Pietrzak

Członek Zarządu

Pani Agnieszka Kozakiewicz-Pietrzak jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, posiada dyplom MBA uczelni ESCP Europe, w Berlinie. Ukończyła podyplomowe studia menadżerskie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2005 roku rozpoczęła pracę w Bel Leasing, obecnie Millennium Leasing. Trzy lata później objęła funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży w Regionie Centralnym. Była odpowiedzialna m.in. za sprzedaż i rozwój biznesu korporacyjnego oraz współpracę z Bankiem Millennium. Od czerwca 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu Millennium Leasing.

Agnieszka Kozakiewicz-Pietrzak - Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Joao Bras Jorge

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Banku Millennium SA

Pan Joao Nuno Lima Bras Jorge jest absolwentem studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania, PADE w ramach AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat jego kariera związana była z bankowością inwestycyjną. Kierował wieloma transakcjami i zajmował różne stanowiska, w tym członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przeniesieniem do Polski zdobył 5-letnie doświadczenie w Bankowości Detalicznej, jako Kierujący Pionem Klientów oraz jako Koordynator Sieci Detalicznej.

W Zarządzie Banku Millenium S.A. od 19 lipca 2006 r. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes, od 20 kwietnia 2012 r. Pierwszy Wiceprezes, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A. Odpowiada za obszar audytu wewnętrznego, strategii, zapewnienia zgodności, kadr oraz komunikacji marketingowej i PR.

Andrzej Gliński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium SA

Pan Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym SA w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.

W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.

W Zarządzie Banku od 22 kwietnia 2010 r. Nadzoruje obszar bankowości przedsiębiorstw.

Fernando Bicho

Członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA

Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 r. Od roku 1993 posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses (UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello. Pełnił obowiązki zarządzającego funduszem a później w banku, jako szef Pionu Finansowego, odpowiedzialny był m.in. za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem oraz relacje z inwestorami. Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues (BCP) w roku 2000, Pan Fernando Bicho pracował w Centrum Korporacyjnym BCP, a od czerwca 2001 r. sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

Od 1 sierpnia 2002 r. w Zarządzie Banku Millennium S.A. (CFO). Nadzoruje obszar planowania i informacji zarządczej, skarbu, inwestycji kapitałowych i relacji inwestorskich.

Maria Jose Campos

Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium SA

Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos ukończyła Wydział Elektroniki i Telekomunikacji na Uniwersytecie Aveiro (1990), w Portugalii. Rozpoczęła pracę zawodową w tym samym roku w firmie badawczo-rozwojowej w obszarze elektroniki i telekomunikacji. W 1994 r. podjęła pracę w Urzędzie Poczty i Telekomunikacji Makao, kierując działem informatyki, obsługującym zarówno bank pocztowy jak i usługi pocztowe.

Do Grupy Millennium BCP dołączyła w roku 1999, początkowo integrując platformę operacyjną IT Banco Comercial de Macao, jako kierująca działem informatyki. Następnie, w Banku Millennium S.A. od roku 2001 odpowiadała za Obszar Informatyki. Od 2006 roku była także odpowiedzialna za IT Europe, pion na szczeblu Grupy BCP, nadzorujący obszary informatyki w zakresie podmiotów europejskich.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 22 lipca 2011 r. Nadzoruje obszar informatyki, procesów i operacji oraz jakości.

Wojciech Haase

Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium SA

Pan Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku skąd skierowany został do grupy organizującej Bank Gdański S.A. W latach 1989-1997 pracował w Banku Gdańskim S.A., kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od 1993 roku Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego S.A., a następnie p.o. Prezesa Zarządu tego Banku.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 27 czerwca 1997 r. Nadzoruje obszar ryzyka oraz decyzji kredytowych.

Wojciech Rybak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium SA

Pan Wojciech Rybak ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Morskiego Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytet w Antwerpii (UFSIA) w Belgii, od początku kariery zawodowej pracuje w bankowości.  Od 1996r. związany jest z Grupą Banku Millennium - początkowo jako Dyrektor w Banku Millennium. Od 2003r. w Millennium Leasing pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego m.in. za sprzedaż, a od czerwca 2009 r. do czerwca 2016 r. - Prezesa Zarządu Millennium Leasing. W Zarządzie Banku Millennium od 06 czerwca 2016 r., gdzie nadzoruje obszar bankowości detalicznej.

Skontaktuj się z nami