Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Od ponad 15 lat oferujemy naszym klientom finansowanie wszelkich obiektów handlowych, biurowych, magazynowych oraz budynków przemysłowych.  W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:

e-mail: nieruchomosci@millenniumleasing.pl

Przedmioty leasingu nieruchomości

Przedmiotem leasingu mogą być nieruchomości komercyjne o wartości minimum 2 mln PLN:

 • budynki i lokale biurowe
 • budynki i lokale handlowe lub usługowe
 • hale magazynowe i produkcyjne
 • centra logistyczne

Leasing finansowy a operacyjny

Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem. Raty wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu finansowego podzielone są na część kapitałową i część finansową (odsetkową). Ta ostatnia jest kosztem uzyskania dla przychodu Korzystającego – czyli leasingobiorcy.

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

 • umowa zawarta na czas określony, brak określonego w przepisach minimalnego okresu leasingu,
 • przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego i jest przez niego amortyzowany,
 • koszt uzyskania przychodów stanowią: części odsetkowe rat leasingowych, amortyzacja naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji,
 • VAT (23%) naliczony - płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu określony od sumy wszystkich rat wynagrodzenia. Podatek VAT podlega rozliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych.

Leasing operacyjny stosuje się do zabudowań (naniesień). Przy leasingu operacyjnym raty wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy). Grunt nie podlega amortyzacji, nie jest przedmiotem leasingu operacyjnego i z tego względu razem z leasingiem operacyjnym na zabudowania i urządzenia, strony zawierają umowę leasingu finansowego gruntu.

Główne cechy umowy leasingu operacyjnego:

 • umowa zawarta na czas oznaczony - minimalny okres leasingu 5 lat.
 • przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Finansującego.
 • koszt uzyskania przychodów stanowią: pierwsza rata (OW), prowizje, raty miesięczne, koszty eksploatacji.
 • VAT (23%) naliczony-płatny łącznie z ratami leasingowymi.

Leasing a kredyt bankowy

Leasing nieruchomości jest alternatywną do kredytu bankowego formą finansowania, która pozwala między innymi na:

 • sfinansowanie innych inwestycji dzięki uwolnieniu środków finansowych „zamrożonych” w nieruchomościach (poprawa płynności Korzystającego),
 • efektywne wykorzystanie majątku,
 • poprawę wyników finansowych Korzystającego (leasing zwrotny).

Korzyści te uzyskuje się przy zachowaniu prawa posiadania nieruchomości (leasing zwrotny) i możliwości jej aktywnego zarządzania (komercjalizacja, ponoszenie nakładów inwestycyjnych), a następnie jej nabycia na wcześniej ustalonych warunkach.

Leasing pozabilansowy

Leasingobiorca, po pozytywnej opinii własnego audytora, wykazuje umowę leasingu - w treści uzgodnionej z Leasingodawcą - jako umowę leasingu operacyjnego, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowymi. Zarówno aktywa: budynek i grunt, jak i pasywa: zobowiązania z tytułu umowy leasingu, wykazywane są w ewidencji pozabilansowej, co wpływa na zmianę struktury bilansu.