Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Wybierz temat sprawy

Wnioski i formularze

Załatwiaj sprawy online!

serwisie eBOK złożysz wniosek dotyczący zmian w umowie, przedmiocie leasingu oraz  faktur, salda czy Twoich płatności.

Jeżeli nie posiadasz serwisu eBOK – złóż wniosek o dostęp – sprawdź jakie to proste.

Masz pytanie związane z wnioskiem dotyczącym obsługi umowy?

Sprawdź szczegółowe informacje w interesujących Cię tematach lub wyślij zapytanie dotyczące realizacji umowy przez serwis eBOK.

01

Wnioski, które możesz złożyć w serwisie eBOK

1. Obsługa spraw dotycząca aktywnych umów

 • Zmiana danych: osoby do kontaktu/maila/numeru telefonu
 • Zmiana adresu siedziby/ korespondencji
 • Zmiana adresu do korespondencji
 • Zmiana adresu garażowania/ instalacji przedmiotu
 • Zmiana nazwy korzystającego
 • Zmiana formy prawnej/przekształcenie/zmiana wspólnika
 • (aport/ przekształcenia zgodnie z KSH/ sprzedaż/ częściowa sprzedaż/inne)
 • Restrukturyzacja umowy leasingu/ zmiana zabezpieczenia
 • Zmiana danych prawnych
 • Wniosek o zmianę warunków umowy leasingu (zamiana harmonogramu spłat, zwiększenie raty, skrócenie trwania okresu umowy, zmiana terminu wymagalności rat)
 • Przedterminowe zakończenie umowy leasingu operacyjnego i sprzedaż przedmiotu leasingu na Korzystającego
 • Przedterminowe zakończenie umowy leasingu operacyjnego i sprzedaż przedmiotu leasingu innej firmie
 • Przedterminowe zakończenie (skrócenie) umowy leasingu finansowego i przeniesienie własności przedmiotu leasingu na Korzystającego
 • Przedterminowe zakończenie umowy najmu
 • Zmiana harmonogramu do umowy - skrócenie okresu leasingu
 • Zmiana harmonogramu do umowy - zmiana terminu wymagalności rat
 • Zmiana harmonogramu umowy - podwyższenie raty
 • Zmiany w przedmiocie – czynności w wydziale komunikacji:
  - montaż/wpis dowolnego rodzaju instalacji;
  - wpis VAT/PIT/CIT;
  - wpis haka do dowodu rejestracyjnego
  - wydanie wtórnika tablicy/dowodu rejestracyjnego
  - wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej
  - wymiana dowodu rejestracyjnego
  - przerejestrowanie pojazdu
  - inne czynności w Wydziale Komunikacji
 • Wymiana stacyjki, wyrobienie kluczyka
 • Upoważnienie dla korzystającego do używania przedmiotu leasingu (w różnych językach)
 • Oddanie przedmiotu leasingu do używania wskazanej osobie trzeciej (podnajem/użyczenie)
 • Upoważnienie dla korzystającego - zgoda Millennium Leasing na wyjazd poza UE
 • Wymiana gwarancyjna, odstąpienie od umowy lub zmiana formy płatności podatku
 • Podwyższenie wartości przedmiotu leasingu (doposażenie)
 • Duplikat dokumentu
 • Zapytanie dotyczące realizacji umowy

2. Faktury i rozliczenia

w zakresie faktur:

 • Zgłoszenie braku faktury
 • Duplikat faktury
 • Zapytanie o opłatę za fakturę papierową

w zakresie monitoringu:

 • Wyjaśnenie opłaty dodatkowej za monit
 • Wyjaśnienie noty odsetkowej
 • Zapytanie o niedopłatę
 • Zwrot nadpłaty
 • Potwierdzenie salda
 • Przewalutowanie/przeksięgowanie wpłaty
 • Zapytanie o kapitał pozostały do spłaty
 • Zapytanie o części składowe rat leasingowych
 • Zapytanie o harmonogram rat leasingowych
 • Udzielenie opinii o współpracy

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z aktualnymi stawkami opłat i prowizji - tabela opłat dodatkowych.

02

Chcesz złożyć wniosek dotyczący umowy w innej formie?

Wypełnij, wydrukuj i podpisz,  następnie prześlij formularz na adres email przypisany do danego wniosku.

1. Obsługa spraw dotycząca aktywnych umów - realizacja@millenniumleasing.pl

2. Cesja leasingu – zobacz jak zrealizować cesję 

3. Restrukturyzacja umowy - realizacja@millenniumleasing.pl

4. Faktury i rozliczenia - monitoring@millenniumleasing.pl

 5. Ubezpieczenie - millenniumleasing_ubezpieczenia@np.com.pl

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z aktualnymi stawkami opłat i prowizji - tabela opłat dodatkowych.

Tabela Opłat Dodatkowych

Pobierz aktualną Tabelę Opłat Dodatkowych tutaj.