Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Joao Bras Jorge

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Banku Millennium SA

Joao Nuno Lima Bras Jorge jest absolwentem studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania, PADE w ramach AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat jego kariera związana była z bankowością inwestycyjną. Kierował wieloma transakcjami i zajmował różne stanowiska, w tym członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przeniesieniem do Polski zdobył 5-letnie doświadczenie w Bankowości Detalicznej, jako Kierujący Pionem Klientów oraz jako Koordynator Sieci Detalicznej.

W Zarządzie Banku Millenium S.A. od 19 lipca 2006 r. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes, od 20 kwietnia 2012 r. Pierwszy Wiceprezes, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A. Odpowiada za obszar audytu wewnętrznego, strategii, zapewnienia zgodności, kadr oraz komunikacji marketingowej i PR.

Andrzej Gliński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium SA

Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym SA w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.

W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.

W Zarządzie Banku od 22 kwietnia 2010 r. Nadzoruje obszar bankowości przedsiębiorstw.

Fernando Bicho

Członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA

Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 r. Od 1993 r. posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses (UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello. Pełnił obowiązki zarządzającego funduszem a później w banku, jako szef Pionu Finansowego, odpowiedzialny był m.in. za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem oraz relacje z inwestorami. Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues (BCP) w 2000 r., Pan Fernando Bicho pracował w Centrum Korporacyjnym BCP, a od czerwca 2001 r. sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

Od 1 sierpnia 2002 r. w Zarządzie Banku Millennium S.A. (CFO). Nadzoruje obszar planowania i informacji zarządczej, skarbu, inwestycji kapitałowych i relacji inwestorskich.

António Pinto Júnior

Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium S.A.

António Ferreira Pinto Júnior jest absolwentem studiów w zakresie Ekonomii (1985-1990) Uniwersytetu w Porto oraz Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Minho (1993-1994).

Karierę zawodową rozpoczął w Banco Portugues do Atlântico od 1994 r. wchodzącym w skład Grupy Millennium bcp, zdobywając doświadczenie w bankowości detalicznej i przedsiębiorstw, zajmując stanowiska kierownicze w obszarach marketingu i wsparcia sprzedaży. W latach 2002 - 2011 pracował w Banku Millennium S.A., jako kierujący departamentami odpowiedzialnymi za marketing, jakość i operacje, a od kwietnia 2010 r. jako Członek Zarządu. W ciągu ostatnich 7 lat zajmował stanowisko kierującego Departamentem Marketingu Bankowości Detalicznej w Millennium bcp w Portugalii, a także niewykonawczego członka Zarządu ActivoBank od lipca 2016 r.

W Zarządzie Banku Millennium od 20 kwietnia 2018 r. Odpowiada za transformację cyfrową organizacji.

Wojciech Haase

Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium SA

Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku skąd skierowany został do grupy organizującej Bank Gdański S.A. W latach 1989-1997 pracował w Banku Gdańskim S.A., kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od 1993 r. Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego S.A., a następnie p.o. Prezesa Zarządu tego Banku.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 27 czerwca 1997 r. Nadzoruje obszar ryzyka oraz decyzji kredytowych.

Wojciech Rybak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium S.A.

Pan Wojciech Rybak ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Morskiego Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytet w Antwerpii (UFSIA) w Belgii, od początku kariery zawodowej pracuje w bankowości.  Od 1996 r. związany jest z Grupą Banku Millennium - początkowo jako Dyrektor w Banku Millennium.

Od 2003 r. w Millennium Leasing pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego m.in. za sprzedaż, a od czerwca 2009 r. do czerwca 2016 r. - Prezesa Zarządu Millennium Leasing. W Zarządzie Banku Millennium od 6 czerwca 2016 r., gdzie nadzoruje obszar bankowości detalicznej.

Jarosław Hermann

Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Banku Millennium S.A.

Jarosław Hermann jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz programu MBA Carlson School of Management.

Doświadczenie w obszarze IT i operacji zdobywał pracując na pozycjach menedżerskich w PepsiCo, agencie transferowym Pioneer oraz Accenture, gdzie prowadził średnie i duże projekty dla klientów bankowych w Polsce i krajach Europy Środkowej. W latach 2005-2010 pełnił funkcję członka zarządu First Data Polska odpowiedzialnego za obszary IT i Operacji obsługujące akceptację kart oraz usługi dla instytucji finansowych. W latach 2010-2016 pełnił funkcję członka zarządu spółek z grupy AXA w Polsce odpowiedzialnego za IT i Operacje. Od 2016 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa w Polskich ePłatnościach, agencie rozliczeniowym transakcji płatniczych.

W Zarządzie Banku Millennium od 1 sierpnia 2018 r., gdzie odpowiada za obszar IT.