Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
2020-06-01

 

19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”.


Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich:

 • jest moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,
 • zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych. 

Sektor bankowy deklaruje, że będzie gotowy, aby od 8 czerwca 2020 r. oferować wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w stanowisku. Do tego czasu banki muszą dostosować do jednolitych zasad swoje procesy i systemy informatyczne.

 

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.
 

Kryteria dla każdej z grup
 

Grupa kredytobiorców

Kryteria kwalifikacji
 

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy
(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:

 • 29 lutego 2020 r. lub
 • dzień złożenia wniosku przez klienta
   

średni przedsiębiorcy
(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą) oraz duzi przedsiębiorcy

 • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku)
 • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa
  Na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
 • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
 • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa
 • nie toczy się postępowanie egzekucyjne


Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?
 

Grupa kredytobiorców

Korzyści
 

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
średni przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:
 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych,
 • 3 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych
  (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
duzi przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)


Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów:
 

Grupa produktów
 

Korzyści

produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe)odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 


Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.

 

Źródło: ZBP