Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Millennium Leasing sp. z o. o. („Spółka”/ „Millennium Leasing”) informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach WWW Spółki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom serwisu WWW, klientom i partnerom Spółki. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.


Millennium Leasing nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za niezawinione przez Spółkę ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW, który z nich korzysta. Millennium Leasing nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji.


Millennium Leasing nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW. Millennium Leasing nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika.


Otrzymując dostęp do stron WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Brak poufności i ryzyko narażenia na ingerencję osób trzecich nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zastrzeżenie o braku poufności i ryzyko narażenia na ingerencję osób trzecich nie dotyczy użytkowania systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK)® .


Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego Millennium Leasing są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego Spółki pod warunkiem nienaruszania przy tych czynnościach praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych, należących do Banku Millennium S. A. i spółek Grupy. Żadna część portalu Millennium Leasing nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności)  zgody Millennium Leasing.