Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
2021-01-18

 

W obliczu rozwoju pandemii  COVID-19, w szczególności skutków jej drugiej fali, Związek Banków Polskich - na podstawie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (dalej EBA) -  wypracował nowe kryteria korzystania z instrumentów pomocowych, dotyczące zarówno produktów kredytowych jak i leasingowych.
Pełna treść moratorium dostępna jest TUTAJ.

 

Zgodnie z tymi kryteriami od 18 stycznia do 31 marca 2021 r. zostaje wznowione moratorium pozaustawowe obejmujące instrumenty pomocowe, dotyczące umów leasingu zawartych do 13 marca 2020 r.  

Obecne moratorium pozaustawowe dotyczy Korzystających najbardziej dotkniętych przez Covid-19 (tzw. branże zagrożone),  uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2), która  jest dostępna dla 45 branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (aktualna lista kodów PKD dostępna jest w tym miejscu). 
Zgodnie z określonymi w moratorium zasadami, maksymalny okres zawieszenia rat wynosi:

 

 • 3 miesiące dla Klientów, którzy skorzystali już z pierwszego moratorium pozaustawowego (niezależnie od dotychczasowego okresu odroczenia udzielonego w ramach tego moratorium),
   
 • 6 miesięcy dla Klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z zawieszenia rat w ramach pierwszego moratorium.

Kto będzie mógł skorzystać z instrumentów pomocowych?
 

Działania pomocowe będą przeznaczone dla wszystkich Korzystających, którzy spełnią kryteria określone w moratorium i złożą wniosek o odroczenie terminów spłaty części kapitałowej rat leasingowych.Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie, tak aby Millennium Leasing sp. z o.o. mogła go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

Kryteria dla każdej z grup Klientów są następujące:

 

 Grupa Korzystających  Kryteria kwalifikacji

mikro i mali przedsiębiorcy:

(podmioty obsługiwane
w ramach bankowości detalicznej)uprawnienie do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR - Tarcza 2.0 jest dostępna dla Korzystających z 45 branż wymienionych na stronie www PFR, dla których:

 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
  - 29 lutego 2020 r. lub
  - dzień złożenia wniosku przez Klienta

średni przedsiębiorcy:
(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorstwem)
oraz duzi przedsiębiorcy

 

 • uprawnienie do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2. 
 • Korzystający ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. a jego sytuacja finansowa przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa
 • na dzień złożenia wniosku wobec Korzystającego:
  - nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
  - nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, 
  - nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

 

Jak złożyć Wniosek o wsparcie dla Klientów dotkniętych COVID-19?

W tym celu:

 • Pobierz Wniosek Z  - znajdziesz go w zakładce Wnioski i formularze
 • Wypełnij dokument i podpisz go (e-podpisem lub podpisem tradycyjnym)
 • Dołącz do wniosku wyciąg z aktualnego KRS lub CEIDG 

 • Nie musisz składać dokumentu osobiście - wystarczy że prześlesz go skanem na adres: aneksy@millenniumleasing.pl.


Decyzję, czy spełniłeś kryteria kwalifikacji przekażemy Ci tak szybko jak to możliwe. 

Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat nie będziemy pobierać opłat.Źródło: ZBP