Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Najczęściej zadawane pytania


1. Kiedy kończy się umowa leasingu?

Umowa leasingu kończy się ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada płatność ostatniej raty leasingu.

2. Czy zostanę poinformowany o zbliżającym się  terminie zakończenia umowy leasingu?

Tak. Około 5 dni przed terminem płatności ostatniej raty leasingu, otrzymasz od nas wiadomość e-mail, w której znajdziesz takie informacje:

 • termin zakończenia umowy leasingu
 • numer rachunku do wpłaty ewentualnych zaległości
 • jakie są warunki wykupu przedmiotu leasingu
 • krok po kroku, co powinieneś wykonać, aby prawidłowo zakończyć umowę
 • informacje o zabezpieczeniach w formie weksla. W przypadku innych ustanowionych zabezpieczeń, zostaniesz poinformowany indywidualnie, telefonicznie.
 • co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu

Ważne!
Sprawdź, czy Twój adres e-mail podany do kontaktu jest aktualny.
Adres e-mail sprawdzisz, dzwoniąc na Infolinię i podając numer klienta oraz numer umowy.
*Jeśli chcesz zmienić adres e-mail,  możesz to zrobić w eBOK-u – wybierz menu „Dokumenty i wnioski”, następnie „Wnioski do umów leasingowych”, dalej „Złóż nowy wniosek” i  wybierz wniosek „Zmiana danych: osoby do kontaktu/maila/numeru telefonu”.

3. Czy mogę zakończyć umowę leasingu w miesiącu wykupu przedmiotu leasingu?

Tak. W tym celu napisz do nas wiadomość na adres email deklaracja@millenniumleasing.pl. Określ w nim konkretną datę zakończenia umowy (wskazana data nie może być wcześniejsza, niż data płatności ostatniej raty leasingowej).

W kolejnym kroku prześlemy Ci do podpisania aneks do umowy.
Aneks do umowy podlega opłacie dodatkowej w wysokości 80,00 PLN netto.

4. Jakie są skutki niezakończenia umowy leasingu w terminie?

Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 6 miesięcy. Kwoty rat w tych miesiącach są równe wysokości ostatniej raty w umowie terminowej, natomiast kwota wykupu przedmiotu umowy leasingu pozostaje bez zmian.

Przedłużoną umowę można zakończyć w każdym momencie, spłacając zadłużenie i kwotę wykupu przedmiotu umowy leasingowej.

5. Mam zawartą umowę w ramach leasingu operacyjnego. Czy muszę wykupić przedmiot umowy po jej zakończeniu?

Tak. Jeśli nie otrzymamy kwoty wykupu przedmiotu, umowa zostanie przedłużona na 6 miesięcy. Jeśli po kolejnych 6 miesiącach przedmiot znów nie zostanie wykupiony, sprawa zostanie skierowana do działu windykacji, który od Ciebie będzie wymagać zwrotu przedmiotu leasingu oraz opłat zgodnie z zawartą umową.

6. Mam zawartą umowę w ramach leasingu finansowego. Czy muszę wykupić przedmiot umowy po jej zakończeniu?

Po zakończeniu umowy leasingu finansowego (zapłaceniu wszystkich wymagalnych rat okresowych i opłat), stajesz się właścicielem przedmiotu. Zapłać 1,23 PLN lub EURO, w zależności od waluty umowy, wówczas wystawimy Ci fakturę tytułem przeniesienia prawa własności do przedmiotu lub wystawimy oświadczenia o przeniesieniu prawa do własności przedmiotu.

7. Czy mogę przedłużyć umowę leasingu?

Tak, w tym celu prześlij zapytanie o propozycję przedłużenia umowy leasingu na adres deklaracja@millenniumleasing.pl lub wyślij wniosek poprzez serwis eBOK.

Standardowo proponujemy przedłużenie umowy na 12 miesięcy – taka opcja nie podlega opłatom dodatkowym.

Umowy leasingowe, które nie mogą zostać przedłużone:

 • objęte  funduszem gwarancyjnym
 • leasingu finansowego
 • najmu
 • na sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe
 • z wartością wykupu przedmiotu leasingu poniżej 3000,00 PLN netto
 • trwające powyżej 72 miesięcy
 • przejęte cesją

Aneks przedłużający umowę leasingu otrzymasz od nas po 15. dniu miesiąca, w którym kończy się umowa leasingu. Czas na podpisanie przez Ciebie aneksu upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się umowa leasingu.

8. Przekazałem wniosek o przedłużenie umowy leasingu, co dalej?

Aneks przedłużający umowę leasingu otrzymasz od nas po 15. dniu miesiąca w którym kończy się umowa leasingu. Czas na podpisanie przez Ciebie aneksu upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się umowa leasingu.

9. Kto może wykupić przedmiot umowy leasingu?

Przedmiot umowy leasingu może wykupić tylko i wyłącznie dotychczasowy Korzystający (będący stroną umowy). Nie jest możliwe wykupienie przedmiotu przez osobę prywatną lub inną firmę.

Faktura VAT przenosząca własność wystawiana jest na ten sam podmiot, na który były wystawiane dotychczasowe faktury za raty leasingu.

10. Kiedy mam zapłacić za wykup przedmiotu leasingu?

Za wykup przedmiotu leasingu najlepiej zapłać wraz z ostatnią ratą leasingową.
Cenę sprzedaży przedmiotu leasingu znajdziesz w umowie leasingu (załącznik nr 1, pod tabelą z ratami wynagrodzenia).

11. Czy mogę rozłożyć na raty wykup przedmiotu umowy leasingu?

Nie ma możliwości rozłożenia na raty wykupu przedmiotu.
Możesz jednak przedłużyć umowę leasingu. Kolejne płatności rat w ramach przedłużonej umowy leasingu, zmniejszą kwotę wykupu przedmiotu.

Standardowo proponujemy przedłużenie umowy na 12 miesięcy – taka opcja nie podlega opłatom dodatkowym.

12. Czy mogę przedłużyć termin płatności za wykup przedmiotu umowy leasingu?

Nie ma możliwości rozłożenia terminu płatności za wykup przedmiotu.
Termin płatności nie może być późniejszy, niż do końca miesiąca, w którym przypada ostatnia rata leasingu.

13. Czy muszę wykupić przedmiot po zakończeniu umowy leasingu?

Tak, wykupienie przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu jest wymagane.

14. Czy po zakończeniu umowy leasingu i wykupie przedmiotu, mogę korzystać z dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, czy muszę kupić nowe ubezpieczenie?

Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Ubezpieczenie zawarte w Millennium Leasing:
a) jeśli składkę płaciłeś w ratach leasingowych jednorazowo lub miesięcznie, w przypadku:

Ubezpieczenia AC
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz pojazd we własnym zakresie.
Ubezpieczenia OC
- przekaż nam wypowiedzenie OC. Ubezpieczenie OC rozwiązuje się z dniem złożenia wypowiedzenia do agencji Nord Serwis lub do Zakładu Ubezpieczeń, ale nie wcześniej, niż w dniu nabycia pojazdu. Ubezpiecz pojazd we własnym zakresie.
Ubezpieczenia majątkowego
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie. 

b) jeśli składkę płacisz na podstawie noty, bezpośrednio do agencji Nord Serwis, w przypadku:

Ubezpieczenia AC
- ubezpieczenie ważne w dniu nabycia przedmiotu zostaje przepisane na nabywcę przedmiotu, który był dotychczasowym korzystającym. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.
Ubezpieczenia OC
- ubezpieczenie ważne w dniu nabycia przedmiotu zostaje przepisane na nabywcę przedmiotu, który był dotychczasowym korzystającym. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.
Ubezpieczenia majątkowego
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

Ubezpieczenie zawarte przez Korzystającego bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym:

Ubezpieczenie AC/Ubezpieczenie OC/Ubezpieczenie majątkowe 
- Przed dniem nabycia pojazdu skontaktuj się z agentem, z którym zawarłeś polisę i dowiedz się co dalej dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

15. Chcę otrzymać duplikat faktury na wykup przedmiotu umowy leasingu. Co mam zrobić?

Duplikat faktury możesz uzyskać, składając wniosek w eBOK-u. Zaloguj się do Twojego serwisu eBOK, wybierz menu „Dokumenty i wnioski”, następnie „Wnioski do umów leasingowych” i dalej wybierz opcje  „Złóż nowy wniosek”.

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK – napisz do nas wiadomość na adres email deklaracja@millenniumleasing.pl

Nie pobieramy opłaty za duplikat faktury.

16. Płaciłem co miesiąc kaucję, dlaczego mam do zapłaty wykup?

Co miesiąc jest wpłacana w racie kaucja na poczet wykupu przedmiotu. Po zakończeniu umowy do zgromadzonej kaucji, która najczęściej odpowiada w przybliżeniu kwocie wykupu NETTO, należy dopłacić różnicę, wynikająca pomiędzy wartością wykupu BRUTTO, a zgromadzoną kaucją.

17. Otrzymałem wiadomość, że moje saldo wynosi 0,00 PLN/EUR. Dlaczego umowa nie została zakończona?

Wiadomość wysyłamy, aby potwierdzić saldo na ratach wynagrodzenia i innych opłatach, do których zostały wystawione faktury bądź noty.
Aby zakończyć umowę, wpłać kwotę wykupu przedmiotu.

18. Otrzymałem fakturę w formie elektronicznej. Potrzebuję oryginał tej faktury.

Faktura przesłana w formie elektronicznej, po jej wydrukowaniu stanowi oryginał.

19. Numer VIN lub inne dane nie zgadzają się na fakturze.

W tej sytuacji wystaw notę korygującą, wpisując prawidłowe dane. Podpisz ją i wyślij w dwóch egzemplarzach na adres:
Millennium Leasing
ul. Stanisława Żaryna 2a
02-593 Warszawa