Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. Czy wystarczy złożyć wniosek o zakończenie umowy przed terminem, aby zakończyć umowę leasingu?

Złożenie wniosku nie powoduje automatycznego zakończenia umowy. W kolejnym kroku przygotujemy i przekażemy Ci mailowo do Twojej akceptacji warunki zakończenia umowy.

Za rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.

2. Czy po zakończeniu umowy leasingu i wykupie przedmiotu, mogę korzystać z dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, czy muszę kupić nowe ubezpieczenie?

Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Ubezpieczenie zawarte w Millennium Leasing:
a) jeśli składkę płaciłeś w ratach leasingowych jednorazowo lub miesięcznie, w przypadku:

Ubezpieczenia AC
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz pojazd we własnym zakresie.
Ubezpieczenia OC
- przekaż nam wypowiedzenie OC. Ubezpieczenie OC rozwiązuje się z dniem złożenia wypowiedzenia do agencji Nord Serwis lub do Zakładu Ubezpieczeń, ale nie wcześniej, niż w dniu nabycia pojazdu. Ubezpiecz pojazd we własnym zakresie.
Ubezpieczenia majątkowego
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie. 

b) jeśli składkę płacisz na podstawie noty, bezpośrednio do agencji Nord Serwis, w przypadku:

Ubezpieczenia AC
- ubezpieczenie ważne w dniu nabycia przedmiotu zostaje przepisane na nabywcę przedmiotu, który był dotychczasowym korzystającym. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.
Ubezpieczenia OC
- ubezpieczenie ważne w dniu nabycia przedmiotu zostaje przepisane na nabywcę przedmiotu, który był dotychczasowym korzystającym. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.
Ubezpieczenia majątkowego
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

Ubezpieczenie zawarte przez Korzystającego bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym:

Ubezpieczenie AC/Ubezpieczenie OC/Ubezpieczenie majątkowe
- Przed dniem nabycia pojazdu skontaktuj się z agentem, z którym zawarłeś polisę i dowiedz się co dalej dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

3. Czy przedmiot umowy leasingu operacyjnego może wykupić inny podmiot niż ten, który był stroną umowy?

W przypadku przedterminowego zakończenia umowy, przedmiot umowy leasingowej może wykupić inny podmiot niż ten, który był stroną umowy. Wówczas do wniosku o przedterminowe zakończenie umowy, należy dołączyć wycenę rzeczoznawcy przedmiotu umowy leasingowej.

Cena sprzedaży nie może być niższa, niż kwota z wyceny rzeczoznawcy, jednakże nie mniejsza, niż kwota wynikająca z rozliczenia umowy.

4. Kiedy otrzymam fakturę na wykupienie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego?

W przypadku przedterminowego zakończenia umowy, fakturę za wykupienie przedmiotu umowy leasingu otrzymasz po:

  • uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Millennium Leasing (również tych dotyczących pozostałych umów leasingu)
  • wpłaceniu kwoty wykupu przedmiotu umowy leasingu *Pamiętaj wykup przedmiotu następuje tylko w ramach umowy leasingu operacyjnego. Nie dotyczy to leasingu finansowego.
  • oraz po przesłaniu podpisanych Warunków Sprzedaży i wypowiedzenia OC (jeżeli dotyczy)

Jeśli przedmiot umowy leasingu wykupi inna firma, niż ta, która była stroną umowy to faktura sprzedażowa zostanie wystawiona na tę właśnie firmę.

5. Jak długo trwa zakończenie umowy leasingu przed terminem?

Jeżeli wniosek o przedterminowe zakończenie umowy, zostanie złożony do 18. dnia miesiąca oraz dostarczone zostaną pozostałe dokumenty (podpisane Warunki Sprzedaży Przedmiotu lub Aneks dotyczący zmiany harmonogramu umowy, wypowiedzenie ubezpieczenia OC) oraz zostaną uregulowane wszystkie należności, to umowa zostanie zakończona w tym samym miesiącu, w którym został złożony wniosek.

6. Jak mogę sprawdzić status pozostałej kwoty do spłaty umowy leasingu?

Przybliżoną kwotę do spłaty możesz sprawdzić w serwisie eBOK. Wybierz menu „Leasing”, następnie „Umowy leasingowe”. Wybierz firmę, której umowa dotyczy, następnie wybierz umowę, której status chcesz sprawdzić i kliknij „Pobierz harmonogram umowy”.

Suma rat pozostałych do zapłaty będzie kwotą zbliżoną do ceny wykupu przedmiotu przy przedterminowym zakończeniu umowy.

Konkretną ofertę wykupu przedmiotu otrzymasz w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu, po złożeniu wniosku o przedterminowe zakończenie umowy.