Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Prosimy zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  • na deklaracji proszę zaznacz znakiem [X] odpowiedni wariant zakończenia umowy
  • w przypadku wykupu przedmiotu zaznacz opcję pierwszą: „Wnoszę(-imy) o nabycie (wykup) przedmiotu leasingu...” oraz zaznacz poniżej sposób zwrotu anulowanych zabezpieczeń
  • w przypadku przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy zaznacz opcję drugą: „Rezygnuję(-my) z prawa nabycia przedmiotu leasingu...” oraz podpisz zgodnie z reprezentacją firmy aneks w dwóch egzemplarzach  
  • jeśli zdecydujesz się na wykup przez osobę trzecią, zaznacz opcję trzecią: ”Wskazuję(-my) osobą trzecią” jednocześnie uzupełniając dane podmiotu w miejscu wykropkowanym. Sprzedaż na osobę trzecią może nastąpić za wartość rynkową z wyceny rzeczoznawcy.

Wypełnione oraz podpisane dokumenty (zgodnie z reprezentacją firmy)  prosimy odeślij na adres siedziby Millennium Leasing Sp. z o.o. do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego płatność ostatniej raty okresowej.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli nie będą one pomocne, prosimy o kontakt z naszym działem:

Przed rozmową prosimy o przygotowanie numeru przynajmniej jednej umowy podpisanej z Millennium Leasing, celem przyśpieszenia realizacji zgłaszanej sprawy.

Skontaktuj się z nami