Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

W przypadku doposażenia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie droga pocztową lub osobiście na adres siedziby Millennium Leasing następujących dokumentów:

  • pisemny wniosek klienta o doposażenie przedmiotu
  • wypełnione i podpisane arkusze WIK B1 oraz WIK B2 
  • kopię dokumentów finansowych (za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący) poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezenatcją firmy
  • dokumenty przedmiotu stanowiącego doposażenie tj .faktura VAT oraz specyfikacja
  • dokumenty rejestrowe Zbywcy ( jeżeli nie jest znany Millennium Leasing)
  • zgoda Poręczyciela na wnioskowane przez Korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takowe poręczenie wystęowało podczas podpisywania umowy leasingu)

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zagadnieniami. Jeśli nie znalazłeś tam potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem: