Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Rozporządzenie BMR wprowadziło dodatkowe obowiązki dla podmiotów nadzorowanych, w tym banków. Przede wszystkim wszystkie wskaźniki referencyjne stosowane przez nie w umowach oraz instrumentach finansowych muszą być wskaźnikami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Następuje to po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, którego zadaniem jest sprawdzenie czy dany administrator spełnia wymogi Rozporządzenia BMR.

Każdy bank musi posiadać plan awaryjny na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania dalszego opracowywania wskaźników referencyjnych oraz jest zobowiązany do odpowiedniego odzwierciedlenia tego planu w umowach zawieranych z klientami.

Wzorując się na sektorze bankowym, opracowaliśmy plan awaryjny, a w zawieranych obecnie z klientami umowach znajdują się klauzule awaryjne odzwierciedlające ten plan. Jeśli Twoja umowa nie zawiera klauzuli awaryjnej, możesz podpisać bezpłatny aneks do umowy.