Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

WIRON (poprzednio nazywany także WIRD) jest obecnie indeksem stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR. WIRON jest opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A. na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje na temat wartości wskaźnika, opisu kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika, procedury dotyczącej skarg związanych z wyznaczaniem WIRON oraz zasad jego publikowania są dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark S.A.

WIRON jest indeksem stopy procentowej, która jest bliska stopie wolnej od ryzyka (RFR – risk-free rate) i jest on opracowywany na podstawie rzeczywistych transakcji depozytowych zawartych pomiędzy instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami a podmiotami przekazującymi dane, zawartych z terminem zaczynającym się w dniu ich zawarcia, a kończącym w następnym dniu roboczym (O/N – overnight).

WIRON jest przeznaczony do stosowania jako wskaźnik referencyjny stóp procentowych w rozumieniu Rozporządzenia BMR. Zgodnie z założeniami Mapy Drogowej zastąpi on WIBOR i będzie stosowany w umowach oraz instrumentach finansowych.