Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

W lipcu 2022 r. rozpoczęła prace Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej (NGR), powołana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Składa się z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark S.A. oraz przedstawicieli banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, firm leasingowych, jak również organizacji branżowych zrzeszających podmioty rynku finansowego.
Celem prac NGR jest przygotowanie tzw. Mapy Drogowej oraz harmonogramu działań służących sprawnemu oraz bezpiecznemu ułożeniu procesu zastąpienia wskaźnika referencyjnego WIBOR na WIRON.

 Zgodnie z Mapą Drogową proces będzie rozłożony w czasie:

  • Od grudnia 2022 r. mogą być oferowane nowe produkty finansowe oparte o WIRON, równolegle z produktami opartymi na wskaźniku WIBOR.
  • Do końca 2023 r. WIRON ma być stopniowo wprowadzany do nowych umów oraz innych instrumentów finansowych.
  • Do końca 2024 r. proces zmiany wskaźników referencyjnych ma zostać zakończony. Oznacza to, że po tym czasie m.in. umowy leasingu oparte na wskaźniku WIBOR nie będą dostępne.
  • Od początku 2025 r. wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany. Oznacza to, że wskaźnik WIBOR występujący w umowach i instrumentach finansowych zostanie zastąpiony wskaźnikiem WIRON, na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów lub klauzul awaryjnych zawartych m.in. w umowach leasingu.

Mapa Drogowa nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego, a jedynie wskazuje pewne punkty zwrotne dot. zastąpienia wskaźnika WIBOR przez WIRON, których uczestnicy rynku finansowego mogą spodziewać się w przyszłości.

Wskazane daty w Mapie Drogowej stanowią wyraz uzgodnień, do których wszyscy członkowie grupy NGR zmierzają w procesie zastąpienia wskaźnika WIBOR na WIRON. Z uwagi na wiele powiązanych elementów oraz poziom skomplikowania związany z zastąpieniem wskaźnika WIBOR, nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której Mapa Drogowa ulegnie zmianie (w tym wskazane tam daty dostosowawcze).

Mapę Drogową znajdziesz tutaj.

Aktualne informacje dotyczące tego procesu znajdują się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego tutaj.