Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Wskaźniki RFR, w odróżnieniu od wskaźników typu forward-looking (np. LIBOR, WIBOR, czyli takich, które były publikowane przed okresem, którego dotyczyły) są wskaźnikami typu backward-looking, a więc takimi, które są podawane po okresie, którego dotyczą, gdyż składają się z historycznych danych dotyczących transakcji zawartych w danym okresie referencyjnym.

Mając na uwadze, że Wskaźniki RFR są stawkami overnight, obliczanymi codziennie na podstawie przekazywanych danych dotyczących zawartych transakcji, aby możliwe było ich stosowanie terminowe (np. dla okresu 3 miesiące) konieczne jest ich przekształcenie za pomocą odpowiedniej metody, z szeregu wartości danego Wskaźnika RFR, z danego okresu referencyjnego.

Z tego względu opracowuje się Terminowe Wskaźniki RFR, tzw. compounded rates, które pozwalają za pomocą Wskaźników RFR wyznaczyć oprocentowanie dla dłuższych okresów odsetkowych, dalej zwane Terminowymi Wskaźnikami RFR.

Terminowe Wskaźniki RFR takie jak np. WIRON 1M Stopa Składana są obliczane na podstawie codziennych wartości podstawowego Wskaźnika RFR – w tym przykładzie wskaźnika WIRON. Administrator, obliczający taki Terminowy Wskaźnik RFR, bierze pod uwagę pewien okres publikowania Wskaźnika RFR (np. WIRON), który odpowiada konkretnemu okresowi (dla WIRON 1M Stopa Składana będzie to jeden miesiąc), a następnie wyznacza okres obserwacji takiego Wskaźnika RFR, z którego to okresu będzie brać wartości Wskaźnika RFR. Z szeregu wartości, poprzez zastosowanie odpowiedniej metody (dla WIRON 1M Stopa Składana jest to reguła procentu składanego) jest obliczana wartość Terminowego Wskaźnika RFR.

Okres obserwacji nie musi pokrywać się z okresem odsetkowym, dla którego będzie wykorzystywany Terminowy Wskaźnik RFR – dzięki temu ostateczna wartość Terminowego Wskaźnika RFR będzie znana jeszcze przed zakończeniem okresu odsetkowego. Okres obserwacji wskaźnika podstawowego może zaczynać się np. na kilka dni przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, dla którego będzie miał zastosowanie. Dzięki temu o taką samą liczbę dni wcześniej, będzie znana wartość Terminowego Wskaźnika RFR compounded rate, który będzie miał zastosowanie dla tego okresu odsetkowego.