Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

W trosce o Twój biznes, uruchomiliśmy specjalną infolinię, abyś mógł szybko i sprawnie zgłosić każdy wypadek oraz szkodę (niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie ubezpieczasz przedmiot). 
 

Zapamiętaj tylko ten jeden, prosty numer:

801 572 572

Jeśli chcesz zgłosić szkodę, będąc poza granicami Polski - zadzwoń na: +48 22 122 31 77

 

 

Skorzystaj ze specjalnej sieci naprawczej Millennium Leasing, aby zyskać:

 • bezpłatny zastępczy samochód osobowy na cały okres trwania naprawy
 • bezgotówkowe rozliczenie pełnej kwoty szkody z towarzystwem ubezpieczeniowym
 • brak opłaty za wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania (w przypadku naprawy pojazdu poza naszą siecią opłata wynosi 100 zł netto)
 • wykorzystanie do naprawy oryginalnych części, zgodnych z technologią zatwierdzoną przez producenta
 • gwarancję na wymieniane elementy

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szkód prosimy o kontakt:

 

01

Co zrobić w przypadku szkody komunikacyjnej?

1. W razie potrzeby wezwać policję (jeśli są poszkodowane osoby policję należy wezwać bezwzględnie).

2. W razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.

3. Ustalić sprawcę wypadku/kolizji i spisać oświadczenie. Oświadczenie powinno zawierać:

 • Informacje dotyczące daty, godziny,miejsca i  okoliczności powstania szkody
 • Dane osoby kierującej pojazdem sprawcy,
 • Dane pojazdów (marki, nr rejestracyjne),
 • Nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym pojazd sprawcy został ubezpieczony,
 • Numer polisy OC oraz daty jej ważności

4. Wezwać Assistance ML z miejsca wypadku (warunkiem świadczeń jest niezwłoczne powiadomienie ubezpieczyciela z miejsca wypadku).


5. Powiadomić o wypadku/kolizji ubezpieczyciela i Millennium Leasing (pełnomocnika) pod numerem 801 572 572  ( osoby dzwoniące spoza Polski, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 22 122 31 77).

02

Jak wezwać Assistance Millennium Leasing?

W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem Assistance zadzwoń na numer alarmowy 801 572 572 (osoby dzwoniące spoza Polski, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 22 122 31 77).

03

Jak powiadomić Millennium Leasing o szkodzie?

Szkodę należy zgłosić telefonicznie pod numerem: 801 572 572 (osoby dzwoniące spoza Polski, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 22 122 31 77).

04

Jak skorzystać z ubezpieczenia GAP, Assistance oraz Ochrony Prawnej?

Zapraszamy do kontaktu z najbliższym doradcą, który odpowie na wszystkie pytania w zakresie ubezpieczeń GAP, Assistance oraz Ochrony Prawnej. Znajdź najbliższą placówkę

05

Co zrobić w przypadku kradzieży przedmiotu leasingu lub jego części?

W przypadku kradzieży pojazdu, kluczyków, wyposażenia lub dewastacji pojazdu należy

a/  niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji (nie później niż w ciągu 12 godzin od stwierdzenia zdarzenia)

b/  niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 12 godzin od daty stwierdzenia zdarzenia) powiadomić ubezpieczyciela, dzwoniąc na numer: 801 572 572  (osoby dzwoniące spoza Polski, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 22 122 31 77).

 

06

Jak wygląda proces zgłaszania szkody komunikacyjnej - dodatkowe informacje

Prosimy o zapoznanie się z procesem zgłaszania szkody komunikacyjnej polegającej na uszkodzeniu pojazdu:

 • poinformowanie  Policji (tel. 997) i Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TU) Finansującego (tel. 801 572 572; osoby dzwoniące spoza Polski prosimy  o kontakt pod numerem tel.: +48 22 122 31 77)
 • wykonanie oględzin przez rzeczoznawcę TU
 • zlecenie wykonania kosztorysu przez warsztat
 • weryfikacja kosztorysu przez TU
 • rozpoczęcie naprawy pojazdu jeżeli szkoda nie została zakwalifikowana jako całkowita.