Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

KROK 1 - Złóż wniosek o przedterminowe zakończenie umowy.

Możesz to zrobić:

  • w serwisie eBOK - wybierz menu „Dokumenty i wnioski”, następnie „Wnioski do umów leasingowych” i dalej wybierz „Złóż nowy wniosek”.
  • Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to wypełnij formularz wniosku, dostępny na stronie internetowej tutaj podpisz i prześlij jego skan na adres realizacja@millenniumleasing.pl.

Za rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.

Fakturę za opłatę wystawimy Tobie po przesłaniu do Ciebie Warunków Sprzedaży Przedmiotu Leasingu zawierającą propozycję ceny sprzedaży przedmiotu.

KROK 2 - Przekażemy Ci mailowo Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu zawierające propozycję ceny sprzedaży przedmiotu
 

KROK 3 - Jeśli zaakceptujesz przesłaną propozycję ceny sprzedaży:

1. Podpisz przesłane Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2. Jeżeli otrzymałeś formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – podpisz dokument podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

3. Zapłać wymagalne należności:

  • ewentualne zaległe płatności, dotyczące Twoich wszystkich umów leasingu,
  • cenę sprzedaży przedmiotu umowy leasingu wskazaną w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu Leasingu,
  • kwotę opłat dodatkowych (naliczonych zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych) związanych z przedterminowym zakończeniem umowy zgodnie z przesłanymi Warunkami Sprzedaży Przedmiotu Leasingu. Na opłatę dodatkową, po zakończeniu umowy, zostanie wystawiona faktura VAT i dostarczona zgodnie z dotychczasową formą - pocztą lub elektronicznie do pobrania w serwisie eBOK.

UWAGA! Wszelkie należności wobec Millennium Leasing wynikające ze wszystkich aktualnych umów (w tym: opłaty dodatkowe, odsetki z powodu opóźnień w płatnościach) powinieneś uregulować przed terminem ważności propozycji określonym w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu Leasingu. Jeśli do tego terminu nie uregulujesz należności i nie prześlesz dokumentów (podpisanych Warunków Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, formularza wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli otrzymałeś), to wniosek o przedterminowe zakończenie umowy zostanie anulowany.

4. Skan podpisanych dokumentów (podpisane Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli otrzymałeś) oraz potwierdzenie dokonania wpłat prześlij na adres email: realizacja@millenniumleasing.pl.

KROK 4 - Gdy otrzymamy od Ciebie podpisany dokument Warunków Sprzedaży Przedmiotu Leasingu oraz formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli otrzymałeś oraz zapłacisz wszystkie Twoje należności (w tym opłaty dodatkowe) oraz cenę sprzedaży przedmiotu leasingu - umowa zostanie zakończona i wystawimy fakturę VAT potwierdzającą zakończenie umowy leasingu.