Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Jak wcześniej zakończyć umowę leasingu operacyjnego?

KROK 1 - Złóż wniosek o przedterminowe zakończenie umowy.

Możesz to zrobić:

 • w serwisie eBOK - wybierz menu „Dokumenty i wnioski”, następnie „Wnioski do umów leasingowych” i dalej wybierz „Złóż nowy wniosek”.
 • Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to wypełnij formularz wniosku, dostępny na stronie internetowej tutaj podpisz i prześlij jego skan na adres realizacja@millenniumleasing.pl.

Za rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.

Fakturę za opłatę wystawimy Tobie po przesłaniu do Ciebie Warunków Sprzedaży Przedmiotu Leasingu zawierającą propozycję ceny sprzedaży przedmiotu.

KROK 2 - Przekażemy Ci mailowo Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu zawierające propozycję ceny sprzedaży przedmiotu
 

KROK 3 - Jeśli zaakceptujesz przesłaną propozycję ceny sprzedaży:

1. Podpisz przesłane Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2. Jeżeli otrzymałeś formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – podpisz dokument podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

3. Zapłać wymagalne należności:

 • ewentualne zaległe płatności, dotyczące Twoich wszystkich umów leasingu,
 • cenę sprzedaży przedmiotu umowy leasingu wskazaną w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu Leasingu,
 • kwotę opłat dodatkowych (naliczonych zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych) związanych z przedterminowym zakończeniem umowy zgodnie z przesłanymi Warunkami Sprzedaży Przedmiotu Leasingu. Na opłatę dodatkową, po zakończeniu umowy, zostanie wystawiona faktura VAT i dostarczona zgodnie z dotychczasową formą - pocztą lub elektronicznie do pobrania w serwisie eBOK.

UWAGA! Wszelkie należności wobec Millennium Leasing wynikające ze wszystkich aktualnych umów (w tym: opłaty dodatkowe, odsetki z powodu opóźnień w płatnościach) powinieneś uregulować przed terminem ważności propozycji określonym w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu Leasingu. Jeśli do tego terminu nie uregulujesz należności i nie prześlesz dokumentów (podpisanych Warunków Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, formularza wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli otrzymałeś), to wniosek o przedterminowe zakończenie umowy zostanie anulowany.

4. Skan podpisanych dokumentów (podpisane Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli otrzymałeś) oraz potwierdzenie dokonania wpłat prześlij na adres email: realizacja@millenniumleasing.pl.

KROK 4 - Gdy otrzymamy od Ciebie podpisany dokument Warunków Sprzedaży Przedmiotu Leasingu oraz formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli otrzymałeś oraz zapłacisz wszystkie Twoje należności (w tym opłaty dodatkowe) oraz cenę sprzedaży przedmiotu leasingu - umowa zostanie zakończona i wystawimy fakturę VAT potwierdzającą zakończenie umowy leasingu.

02

Czy wystarczy złożyć wniosek o przedterminowe zakończenie umowy leasingu, aby ją zakończyć?

Złożenie wniosku nie powoduje automatycznego zakończenia umowy. W kolejnym kroku przygotujemy i przekażemy Ci mailowo do Twojej akceptacji Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu.

Za rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.

03

Od czego zależy cena sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku leasingu operacyjnego?

Przy zakupie przez dotychczasową stronę umowy (Korzystającego):

 • Jeżeli jest spełniony minimalny okres trwania umowy, czyli upłynął odpowiedni dla danego przedmiotu okres amortyzacji - kwota wykupu jest zbliżona do kwoty rozliczenia umowy leasingu, tj. suma rat pozostałych do spłaty + wartość resztowa (widocznych w załączniku nr 1 do umowy). Przykładowe minimalne okresy trwania umowy leasingu operacyjnego: dla samochodu osobowego/ciężarowego wynoszą 24 miesiące; dla ciągnika siodłowego/przyczepy/naczepy wynoszą 36 miesięcy).
 • Jeżeli nie jest spełniony minimalny okres trwania umowy, czyli nie upłynął odpowiedni dla danego przedmiotu okres amortyzacji - konieczne jest dostarczenie wyceny przedmiotu przez rzeczoznawcę, potwierdzającą wartość rynkową przedmiotu leasingu. Wówczas cena sprzedaży nie może być niższa niż kwota z wyceny rzeczoznawcy, jednakże nie mniejsza, niż kwota wynikająca z rozliczenia umowy.

UWAGA! Nie sprzedajemy przedmiotu leasingu przy przedterminowym zakończeniu umowy leasingu operacyjnego po samym niespłaconym kapitale. Propozycję ceny sprzedaży otrzymasz w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu Leasingu.

Przy zakupie przez inną firmę (nie będącą stroną umowy leasingu):

Przedmiot leasingu musi zostać wyceniony przez rzeczoznawcę.

W takim przypadku cena sprzedaży nie może być niższa niż kwota z wyceny rzeczoznawcy (wartość rynkowa), jednakże nie mniejsza, niż kwota wynikająca z rozliczenia umowy.

Wycena rzeczoznawczy ważna jest 3 miesiące od daty jej sporządzenia. Koszt jej zlecenia pokrywa Korzystający.

04

Czy przedmiot umowy leasingu operacyjnego może wykupić inna firma niż ta, która była stroną umowy?

W przypadku przedterminowego zakończenia umowy leasingu operacyjnego, przedmiot umowy leasingowej może wykupić inna firma niż ta, która była stroną umowy. Wówczas wskaż we wniosku tę firmę oraz dołącz wycenę rzeczoznawcy przedmiotu leasingu. Koszty wyceny pokrywa Korzystający.

Cena sprzedaży nie może być niższa niż kwota z wyceny rzeczoznawcy, jednakże nie mniejsza, niż kwota wynikająca z rozliczenia umowy.

05

Kiedy otrzymam fakturę potwierdzającą wykupienie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego?

Fakturę przekażemy Tobie, gdy spełnisz wszystkie poniższe warunki:

 • uregulujesz wpłaty dotyczące zobowiązań ze wszystkich Twoich umów leasingu,
 • dostarczysz do nas podpisane wymagane dokumenty: Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli dotyczy Twojej umowy i otrzymałeś go do podpisania,
 • opłacisz kwotę sprzedaży przedmiotu umowy leasingu wskazanej w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu Leasingu

Jeśli przedmiot umowy leasingu wykupi inna firma, niż ta, która była stroną umowy to faktura sprzedażowa zostanie wystawiona na tę właśnie firmę.

06

Jak długo trwa zakończenie umowy leasingu operacyjnego przed terminem?

Jeżeli wniosek o przedterminowe zakończenie umowy, złożysz do 18. dnia miesiąca oraz dostarczysz pozostałe dokumenty (podpisane Warunki Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC) oraz uregulujesz wszystkie należności oraz cenę sprzedaży przedmiotu leasingu, to umowa zostanie zakończona w tym samym miesiącu, w którym złożyłeś wniosek.

07

Jak mogę sprawdzić status pozostałej kwoty do spłaty umowy leasingu?

Przybliżoną kwotę do spłaty możesz sprawdzić w serwisie eBOK. Wybierz menu „Leasing”, następnie „Umowy leasingowe”, w kolejnym kroku wybierz umowę, której status chcesz sprawdzić i kliknij „Pobierz harmonogram umowy”.

Suma rat pozostałych do zapłaty oraz wartość resztowa będzie kwotą zbliżoną do ceny wykupu przedmiotu przy przedterminowym zakończeniu umowy leasingu operacyjnego.

Konkretną propozycje ceny sprzedaży przedmiotu otrzymasz w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, po złożeniu wniosku o przedterminowe zakończenie umowy.

08

Przy podpisywaniu umowy został przyjęty ode mnie weksel wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy leasingu? Co się stanie z tym zabezpieczeniem po zakończeniu umowy?

Twój weksel zostanie komisyjnie przez nas zniszczony, jeżeli nie jest zabezpieczeniem innej Twojej umowy leasingu. Jeśli chcesz jednak, abyśmy Ci go zwrócili, możesz przesłać nam taka prośbę. W terminie do 30 dni odeślemy go do Ciebie.

09

Czy po zakończeniu umowy leasingu i wykupie przedmiotu, mogę korzystać z dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, czy muszę kupić nowe ubezpieczenie?

Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Ubezpieczenie zawarte w Millennium Leasing:

a) Jeśli posiadasz ubezpieczenie Millennium Leasing ze składką płaconą jednorazowo lub w ratach leasingu, to w przypadku:

 • Ubezpieczenia OC - przekaż nam wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC i ubezpiecz pojazd we własnym zakresie, najpóźniej w dniu jego nabycia (data dostawy na fakturze VAT).
 • Ubezpieczenia AC/NNW - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Jeśli chcesz kontynuować obecną polisę OC/AC/NNW, to złóż Wniosek o przepisanie polisy, dostępny na naszej stronie millennium-leasing.pl.
 • Ubezpieczenia majątkowego - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

b) Jeśli posiadasz ubezpieczenie Millennium Leasing ze składką płaconą bezpośrednio do Nord Serwis, na podstawie noty, to w przypadku

 • Ubezpieczenia OC/AC/NNW - jeśli jego termin obowiązuje w dniu nabycia przedmiotu, to jest kontynuowane i zostaje przepisane na jego nabywcę.
 • Ubezpieczenia majątkowego - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

c) Jeśli posiadasz ubezpieczenie zawarte przez Ciebie bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym, to przed nabyciem przedmiotu, skontaktuj się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym i dowiedz się, co się dzieje z ubezpieczeniem po zakończeniu umowy leasingu (dotyczy każdego typu ubezpieczenia: OC, AC, NNW, majątkowego).

10

W jakim terminie należy przerejestrować pojazd?

Pojazd przerejestruj w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty dostawy znajdującej się na fakturze sprzedaży.

11

Czy karta pojazdu jest nadal wymagana?

Od 4.09.2022 r. karta pojazdu nie jest wymagana do rejestracji pojazdu lub do innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. W związku z tym od 4.09.2022 r. nie wysyłamy kart pojazdu po zakończeniu umowy leasingu.