Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Przy zakupie przez dotychczasową stronę umowy (Korzystającego):

  • Jeżeli jest spełniony minimalny okres trwania umowy, czyli upłynął odpowiedni dla danego przedmiotu okres amortyzacji - kwota wykupu jest zbliżona do kwoty rozliczenia umowy leasingu, tj. suma rat pozostałych do spłaty + wartość resztowa (widocznych w załączniku nr 1 do umowy). Przykładowe minimalne okresy trwania umowy leasingu operacyjnego: dla samochodu osobowego/ciężarowego wynoszą 24 miesiące; dla ciągnika siodłowego/przyczepy/naczepy wynoszą 36 miesięcy).
  • Jeżeli nie jest spełniony minimalny okres trwania umowy, czyli nie upłynął odpowiedni dla danego przedmiotu okres amortyzacji - konieczne jest dostarczenie wyceny przedmiotu przez rzeczoznawcę, potwierdzającą wartość rynkową przedmiotu leasingu. Wówczas cena sprzedaży nie może być niższa niż kwota z wyceny rzeczoznawcy, jednakże nie mniejsza, niż kwota wynikająca z rozliczenia umowy.

UWAGA! Nie sprzedajemy przedmiotu leasingu przy przedterminowym zakończeniu umowy leasingu operacyjnego po samym niespłaconym kapitale. Propozycję ceny sprzedaży otrzymasz w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu Leasingu.

Przy zakupie przez inną firmę (nie będącą stroną umowy leasingu):

Przedmiot leasingu musi zostać wyceniony przez rzeczoznawcę.

W takim przypadku cena sprzedaży nie może być niższa niż kwota z wyceny rzeczoznawcy (wartość rynkowa), jednakże nie mniejsza, niż kwota wynikająca z rozliczenia umowy.

Wycena rzeczoznawczy ważna jest 3 miesiące od daty jej sporządzenia. Koszt jej zlecenia pokrywa Korzystający.