Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

KROK 1 - Złóż wniosek o skrócenie okresu trwania umowy leasingu finansowego

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu finansowego polega na skróceniu okresu trwania umowy poprzez zmianę harmonogramu, czyli zawarcie aneksu do umowy potwierdzającego tę zmianę.

Możesz to zrobić:

 • w serwisie eBOK - wybierz menu „Dokumenty i wnioski”, następnie „Wnioski do umów leasingowych” i dalej wybierz Złóż nowy wniosek -> Zmiany w umowach
  -> Przedterminowe zakończenie.
 • Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to wypełnij formularz wniosku, dostępny na stronie internetowej tutaj i prześlij go na adres realizacja@millenniumleasing.pl.

Za rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych. Faktura zostanie wystawiona po przesłaniu Aneksu z propozycją zmiany harmonogramu.

KROK 2 - Przekażemy Ci mailowo propozycję zmiany harmonogramu umowy, w formie aneksu do podpisu

KROK 3 - Jeśli zaakceptujesz warunki zmiany harmonogramu przesłane w formie aneksu:

1. Podpisz przesłany Aneks z propozycją zmiany harmonogramu umowy podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Jeżeli otrzymałeś formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – podpisz dokument podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zobacz, jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

3. Zapłać wymagalne należności:

 • ewentualne zaległe płatności, dotyczące Twoich umów leasingu,
 • ostatnią ratę za używanie przedmiotu zgodnie z przesłanym aneksem,
 • kwotę opłat dodatkowych (naliczonych zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych) związanych z przedterminowym zakończeniem umowy dotyczących rozpatrzenia Twojego wniosku oraz przesłanego Aneksu z propozycją zmiany harmonogramu umowy. Na opłatę dodatkową, po zakończeniu umowy, zostanie wystawiona faktura VAT i dostarczona zgodnie z dotychczasową formą - pocztą lub elektronicznie do pobrania w serwisie eBOK.
 • opłatę za przeniesienie prawa własności przedmiotu 1,23 zł/1,23 EUR brutto. Otrzymasz fakturę VAT potwierdzającą przeniesie prawa własności. Jeżeli nie wpłacisz tej opłaty, otrzymasz dokument oświadczenia potwierdzający przeniesienie prawa własności przedmiotu.

  UWAGA! Wszelkie należności wobec Millennium Leasing wynikające ze wszystkich  aktualnych umów (w tym: opłaty dodatkowe, odsetki z powodu opóźnień w płatnościach) powinieneś uregulować przed terminem zakończenia umowy. Jest to ostatni dzień miesiąca, za który wymagalna jest ostatnia rata za używanie przedmiotu leasingu zgodnie z przesłanym Aneksem.

  Jeśli do tego terminu nie uregulujesz należności i nie prześlesz dokumentów (podpisanego aneksu, formularza wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli otrzymałeś), to Twój wniosek o wcześniejsze zakończenie umowy zostanie anulowany.

4. Skan podpisanych dokumentów (aneks z propozycją zmiany harmonogramu umowy oraz formularz wypowiedzenia OC – jeżeli otrzymałeś) oraz potwierdzenie dokonania wpłat prześlij na adres email realizacja@millenniumleasing.pl.

W przypadku zastosowania podpisu tradycyjnego – aneks wydrukuj w 2 egzemplarzach,
podpisz i następnie prześlij pocztą na adres:
Millennium Leasing sp. z o.o.,
ul. Żaryna 2a,
02-593 Warszawa

KROK 4 - Po otrzymaniu przez nas podpisanego aneksu wystawimy Tobie korektę noty dotyczącej ostatniej raty za używanie przedmiotu leasingu oraz korektę do faktury VAT, którą otrzymałeś po zawarciu umowy leasingu. Korekta do faktury VAT dotyczy VAT-u od sumy rat wynagrodzenia. W przypadku zwiększenia kwoty VAT do zapłaty od sumy rat wynagrodzenia zapłać brakującą kwotę wynikającą z różnicy faktur. W przypadku nadpłaty kwoty VAT – złóż wniosek o zwrot nadpłaty w serwisie eBOK (Dokumenty i wnioski -> Wnioski do umów leasingowych -> Złóż nowy wniosek -> Fakturowanie i wpłaty -> Rozliczenia -> Zwrot nadpłaty).

KROK 5 - Po uregulowaniu wymagalnych należności oraz przesłaniu podpisanych dokumentów zakończymy umowę leasingu

Po zakończeniu umowy prześlemy do Ciebie podpisany przez nas Aneks oraz oświadczenie lub fakturę VAT na opłatę za przeniesienie prawa własności. W związku z tym, że przedmiot znajduje się w Twojej dyspozycji, przeniesienie posiadania nastąpi bez konieczności jego wydania, z chwilą przeniesienia własności (wystawienia oświadczenia lub faktury VAT).