Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za szkody spowodowane w państwach innych, niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej.

Sumy gwarancyjne wynoszą:

  • w przypadku szkód na osobie - szkody osobowe - 5 210 000 euro  w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu  szkody w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Możliwe jest podwyższenie sumy ubezpieczenia powyżej sumy gwarancyjnej, na wniosek posiadacza pojazdu i za dopłatą dodatkowej składki.