Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Oznacza to, że z dniem wypowiedzenia umowy wymagamy od Ciebie zapłaty wszystkich pozostałych do spłaty rat leasingowych oraz raty końcowej (wartości resztowej) - łącznie te pozycje stanowią odszkodowanie, określone w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Odszkodowanie wraz z zadłużeniem powstałym przed dniem wypowiedzenia powinieneś niezwłocznie zapłacić.

Ponadto nie możesz korzystać z przedmiotu leasingu i powinieneś go na własny koszt i ryzyko zwrócić wraz z pełną dokumentacją i kompletnym wyposażeniem (w przypadku pojazdu należy dołączyć kluczyki) w wyznaczonym przez nas terminie i miejscu. Przedmiot leasingu należy zwrócić w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, bez jakichkolwiek oznaczeń firmowych i reklam.

Jeśli nie zapłacisz wymagalnych zobowiązań lub nie zwrócisz przedmiotu leasingu, uruchomimy działania windykacyjne, które spowodują naliczanie dodatkowych kosztów. A Twoje zobowiązania powiększymy o umowne odsetki za zwłokę.

Standardowo szczegółową informację dotyczącą konsekwencji wypowiedzenia umowy przekazujemy naszym Klientom na adres mailowy. Przedstawiamy tam również warunki, po spełnieniu których odstąpimy od wypowiedzenia. Dlatego tak ważne jest, aby przekazywać do nas aktualne dane kontaktowe, w tym adres e-mail.