Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Otrzymałem wypowiedzenie umowy leasingu – co to dla mnie oznacza?

Oznacza to, że z dniem wypowiedzenia umowy wymagamy od Ciebie zapłaty wszystkich pozostałych do spłaty rat leasingowych oraz raty końcowej (wartości resztowej) - łącznie te pozycje stanowią odszkodowanie, określone w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Odszkodowanie wraz z zadłużeniem powstałym przed dniem wypowiedzenia powinieneś niezwłocznie zapłacić.

Ponadto nie możesz korzystać z przedmiotu leasingu i powinieneś go na własny koszt i ryzyko zwrócić wraz z pełną dokumentacją i kompletnym wyposażeniem (w przypadku pojazdu należy dołączyć kluczyki) w wyznaczonym przez nas terminie i miejscu. Przedmiot leasingu należy zwrócić w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, bez jakichkolwiek oznaczeń firmowych i reklam.

Jeśli nie zapłacisz wymagalnych zobowiązań lub nie zwrócisz przedmiotu leasingu, uruchomimy działania windykacyjne, które spowodują naliczanie dodatkowych kosztów. A Twoje zobowiązania powiększymy o umowne odsetki za zwłokę.

Standardowo szczegółową informację dotyczącą konsekwencji wypowiedzenia umowy przekazujemy naszym Klientom na adres mailowy. Przedstawiamy tam również warunki, po spełnieniu których odstąpimy od wypowiedzenia. Dlatego tak ważne jest, aby przekazywać do nas aktualne dane kontaktowe, w tym adres e-mail.

02

Otrzymałem wypowiedzenie umowy leasingu. Co mogę zrobić, aby wstrzymać windykację i wznowić wypowiedzianą umowę leasingu?

Jeżeli Twoją umowę zakwalifikujemy do ewentualnego wznowienia, to aby wstrzymać windykację i wznowić tę umowę oraz dalej korzystać z przedmiotu leasingu, powinieneś w wyznaczonym przez nas terminie wpłacić wymagalne zobowiązania wraz z doliczonymi przez nas dodatkowymi kosztami (opłatami dodatkowymi za wznowienie umowy).
O zakwalifikowaniu danej umowy do możliwości wznowienia  poinformujemy Cię w wiadomości mailowej, w której poza informacją o wypowiedzeniu umowy przedstawiamy warunki wstrzymania windykacji. Jeżeli dochodzi do wznowienia umowy, odbywa się to zawsze w formie pisemnego (pod rygorem nieważności) porozumienia w sprawie cofnięcia skutków wypowiedzenia oraz o kontynuowaniu umowy.

03

Na jaki rachunek bankowy mam zrobić przelew po wypowiedzeniu umowy leasingu?

Na ten sam numer rachunku, na który do tej pory robiłeś przelewy rat leasingowych – odpowiednio do waluty.

04

Wpłacając zaległości po wypowiedzeniu umowy leasingu, jaki mam wpisać tytuł takiego przelewu?

Najważniejsze, aby płatność trafiła na właściwy rachunek bankowy. Wpłatę można opisać jako „zobowiązanie dot. umowy leasingu nr …”.

05

Na jaki adres mam zwrócić przedmiot leasingu w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu?

Miejsce, na które należy zwrócić przedmiot leasingu każdorazowo wskazujemy w wiadomości dot. wypowiedzenia umowy.

Obecnie dysponujemy 2 lokalizacjami:

ul. Lipowa 2, Komorniki, 55-300 Środa Śląska
ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn

Parkingi/magazyny w tych lokalizacjach są zarządzane przez Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. (poleasingowe.pl).

06

Co się stanie ze zwróconym przedmiotem leasingu w związku z wypowiedzeniem umowy?

Zwrócony przedmiot kierujemy do sprzedaży aukcyjnej na serwisie poleasingowe.pl.

07

Moja wypowiedziana umowa leasingu została zakwalifikowana przez Was do wznowienia. Czy zamiast ją wznawiać mogę od razu wykupić przedmiot leasingu?

W trakcie wypowiedzenia umowy nie możesz wykupić przedmiotu leasingu. Wykup przedmiotu jest możliwy tylko w przypadku czynnych umów. Dlatego, aby wykupić przedmiot leasingu, najpierw musisz wznowić umowę i następnie złożyć do nas wniosek o przedterminowe zakończenie umowy.

08

Otrzymałem wypowiedzenie umowy leasingu. Czy mogę rozłożyć spłatę wymagalnych zobowiązań na raty? Czy można wydłużyć termin ich płatności?

Spłatę wymagalnych zobowiązań powinieneś zrealizować w wyznaczonym przez nas terminie. Dlatego nie możesz rozłożyć spłaty na raty ani wydłużyć terminu płatności.

09

Moja wypowiedziana umowa leasingu została zakwalifikowana przez Was do możliwości wznowienia. Jeśli spłacę wszystkie wymagalne zobowiązania zgodnie z wyznaczonymi warunkami wznowienia umowy, to po jakim czasie moja umowa będzie znowu aktywna?

Jeśli spłacisz wszystkie zobowiązania we wskazanym przez nas terminie, to Twoją umowę wznowimy w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, jednak nie wcześniej niż przed podpisaniem porozumienia w sprawie wznowienia. Zwracamy uwagę, że wpłaty w EUR mogą być zaksięgowane później (1 dzień) w porównaniu do wpłat w PLN), co może przesunąć termin wznowienia umowy.

10

Czy mogę przeprowadzić cesję, gdy mam wypowiedzianą umowy?

W trakcie wypowiedzenia umowy nie możesz przeprowadzić cesji. Będzie to możliwe, jeśli umowa zostanie wznowiona i o ile cesja zostanie uprzednio zaakceptowana przez nas na podstawie odrębnie złożonego przez Ciebie wniosku.

11

Czy mogę anulować opłatę dodatkową za wznowienie wypowiedzianej umowy leasingowej?

Nie, nie można anulować opłaty dodatkowej za wznowienie (za odstąpienie od wypowiedzenia umowy leasingowej), obniżyć jej wysokości lub zmienić terminu jej płatności. Jednym z warunków wznowienia umowy (o ile dopuściliśmy taką możliwość) jest naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości indywidualnie ustalonej dla danego przypadku i z określonym terminem płatności.