Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Jeśli chcesz dokonać restrukturyzacji umowy leasingu, prosimy o przesłanie na adres realizacja@millenniumleasing.pl poniższych dokumentów: 

  • wypełniony i podpisany (zgodnie z reprezentacją firmy) wniosek R, wraz z forularzami M1 i M2 lub MINIWIK po konsultacji z doradcą leasingowym
  • kopie dokumentów finansowych (za dwa ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący)
  • zaświadczenie ZUS i US po konsultacji z doradcą leasingowym
  • zgoda poręczyciela na wnioskowane przez korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takie poręczenie występuje)

W celu przyśpieszenia powyższej procedury prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego . Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną niestety nie zwalnia  z obowiązku dostarczenia oryginałów wymienionych dokumentów na adres naszej centrali (Millennium Leasing Centrala, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa).

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zagadnieniami. Jeśli nie znalazłeś potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem:

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z tabelą opłat dodatkowych: Tabela Opłat Dodatkowych. 

 

 

Skontaktuj się z nami