Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Dane teleadresowe i prawne

Jeśli zamierzasz zmienić nazwę firmy, adres siedziby, adres na który ma trafiać korespondencja, poinformuj nas o tym poprzez elektroniczne biuro obsługi Klienta – eBOK

Możesz również wypełnić wniosek o zmianę danych teleadresowych i prawnych i przesłać go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

02

Upoważnienia do korzystania z przedmiotu

Jeśli potrzebujesz upoważnienie do korzystania w języku polskim, lub wyjeżdżasz za granicę i będziesz potrzebował upoważnienia w języku obcym, zawnioskuj o taki dokument poprzez elektroniczne biuro obsługi Klienta – eBOK

Możesz również wypełnić wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z przedmiotu leasingu i przesłać go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

03

Zmiany w przedmiocie leasingu

Jesli chcesz dokonać zmian dotyczących przedmiotu leasingu prosimy o postępowanie według poniższych instrukcji:

1. W przypadku gwarancyjnej wymiany przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie drogą pocztową lub osobiście na adres siedziby Millennium Leasing następujących dokumentów:

 • pisemnego wniosku z podaniem przyczyny wymiany przedmiotu,
 • pismo Dostawcy zezwalające na wymianę przedmiotu,
 • faktura VAT od Dostawcy na nowy przedmiot
 • kopia karty gwarancyjnej nowego przedmiotu

2. W przypadku doposażenia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie droga pocztową lub osobiście na adres siedziby Millennium Leasing następujących dokumentów

 • pisemny wniosek klienta o doposażenie przedmiotu
 • wypełnione i podpisane arkusze WIK B1 oraz WIK B2 
 • kopie dokumentów finansowych ( za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący) poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezenatcją firmy.
 • dokumenty przedmiotu stanowiącego doposażenie tj .faktura VAT oraz specyfikacja
 • dokumenty rejestrowe Zbywcy ( jeżeli nie jest znany Millennium Leasing)
 • zgoda Poręczyciela na wnioskowane przez Korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu ( o ile takowe poręczenie wystęowało podczas podpisywania umowy leasingu)

3. W przypadku poddzierżawienia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie droga pocztową lub osobiście na adres siedziby Millennium Leasing następujących dokumentów:

 • pismo Korzystającego ze wskazaniem osoby trzeciej oraz informacją na jaki okres ma być wydane oświadczenie
 • dokumenty rejestrowe osoby trzeciej wskazanej przez Korzystającego ( NIP, REGON, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 • oświadczenie w sytuacji, gdy klient w zakresie swojej działalności ma wpisany wynajem samochodów wraz z kierowcą

W celu przyśpieszenia powyższej procedury prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego . Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną niestety nie zwalnia Was z dostarczenia orygianłów wymienionych dokumentów na adres naszej centrali (Millennium Leasing Centrala, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa).

04

Przedterminowe zakończenie umowy

Jeżeli chcesz dokonać przedterminowego zakończenia umowy leasingu wypełnij Wniosek o przedterminowe zakończenie umowy leasingu i prześlij go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

Pamiętaj, że w przypadku zakończenia umowy przed upłynięciem conajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji należy do wniosku dołączyć wycenę przedmiotu leasingu wykonaną przez Rzeczoznawcę.

 

05

Cesja umowy

Jeżeli chcesz dokonać cesji umowy leasingu prosimy o kontakt z Twoim doradcą leasingowym. Podczas procesu cesji umowy wymagane będą następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją firmy wniosek C
 • wypełnione i podpisane oświadczenie dotychczasowego Korzystajacego
 • wypełnione i podpisane arkusze WIK B1 oraz WIK B2 
 • kopie dokumentów rejestrowych (NIP, REGON, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją firmy lub przez doradcę leasingowego Millennium Leasing
 • kopie dowodów osobistych reprezentantów, wspólników, właścicieli poświadczonych za zgodność z oryginałem. Przy os. fizycznej, spółce cywilnej oraz spółce jawnej dodatkowo kopia dowodu małżonka.
 • dokumenty finansnowe za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją firmy lub przez doradcę leasingowego Millennium Leasing,
 • ZUS,US - po konsultacji z naszym Doradcą leasingowym.
06

Restrukturyzacja umowy

Jeśli chcesz dokonać restrukturyzacji umowy leasingu prosimy o przesłanie poniższych dokumentów firmy: 

 • wypełniony i podpisany (zgodnie z reprezentacją firmy) wniosek R wraz z arkuszami WIK B1 oraz WIK B2
 • kopie dokumentów finansowych (za dwa ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący) poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją firmy lub przez doradcę leasingowego Millennium Leasing.
 • zaświadczenie ZUS i US po konsultacji z naszym Doradcą Leasingowym.

W celu przyśpieszenia powyższej procedury prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego . Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną niestety nie zwalnia  z obowiązku dostarczenia oryginałów wymienionych dokumentów na adres naszej centrali (Millennium Leasing Centrala, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa).

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zagadnieniami. Jeśli nie znalazłeś potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem:

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z tabelą opłat dodatkowych: Tabela Opłat Dodatkowych. 

 

 

Skontaktuj się z nami