Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Dane teleadresowe i prawne

Jeśli zamierzasz zmienić nazwę firmy, adres siedziby, adres na który ma trafiać korespondencja, poinformuj nas o tym poprzez elektroniczne biuro obsługi Klienta – eBOK

Możesz również wypełnić wniosek o zmianę danych teleadresowych i prawnych i przesłać go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

02

Upoważnienia do korzystania z przedmiotu

Jeśli potrzebujesz upoważnienie do korzystania w języku polskim, lub wyjeżdżasz za granicę i będziesz potrzebował upoważnienia w języku obcym, zawnioskuj o taki dokument poprzez elektroniczne biuro obsługi Klienta – eBOK

Możesz również wypełnić wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z przedmiotu leasingu i przesłać go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

03

Zmiany w przedmiocie leasingu

Jesli chcesz dokonać zmian dotyczących przedmiotu leasingu, prosimy o postępowanie według poniższych instrukcji:

1. W przypadku gwarancyjnej wymiany przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie na adres realizacja@millenniumleasing.pl następujących dokumentów:

 • pisemnego wniosku z podaniem przyczyny wymiany przedmiotu
 • pismo Dostawcy zezwalające na wymianę przedmiotu
 • faktura VAT od Dostawcy na nowy przedmiot
 • kopia karty gwarancyjnej nowego przedmiotu

2. W przypadku doposażenia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie na adres realizacja@millenniumleasing.pl następujących dokumentów:

 • pisemny wniosek o doposażenie przedmiotu
 • wypełnione i podpisane formularze M1 oraz M2 lub MINIWIK po konsultacji z doradcą leasingowym
 • kopie dokumentów finansowych (za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący)
 • dokumenty przedmiotu stanowiącego doposażenie tj. faktura VAT oraz specyfikacja
 • zgoda Poręczyciela na wnioskowane przez Korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takowe poręczenie występuje)

3. W przypadku poddzierżawienia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie na adres realizacja@millenniumleasing.pl następujących dokumentów:

W celu przyśpieszenia powyższej procedury prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego . Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną niestety nie zwalnia z dostarczenia oryginałów wymienionych dokumentów na adres naszej centrali (Millennium Leasing Centrala, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa).

04

Przedterminowe zakończenie umowy

Jeżeli chcesz dokonać przedterminowego zakończenia umowy leasingu wypełnij Wniosek o przedterminowe zakończenie umowy leasingu i prześlij go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

Pamiętaj, że w przypadku zakończenia umowy przed upłynięciem conajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji należy do wniosku dołączyć wycenę przedmiotu leasingu wykonaną przez Rzeczoznawcę.

 

05

Cesja umowy

Cesję można uruchomić, jeżeli...

 • ...dotyczy ona umowy leasingu operacyjnego, pod warunkiem zgody Millennium Leasing
 • ...podstawowy okres umowy będzie trwał jeszcze co najmniej 6 miesięcy
 • ...dotychczasowy Korzystający nie posiada zaległości z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Millennium Leasing
 • ...Przejmujący prowadzi działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
   

Schemat postępowania przy przejęciu umowy leasingu


Korzystający/ Przejmujący:

 • przygotowanie Wniosku o przejęcie praw i zobowiązań z umowy leasingu operacyjnego przez Przejmującego 
 • skomplementowanie dokumentów finansowych za ostatni rok obrachunkowy i okres bieżący przez Przejmującego 
 • wypełnienie Oświadczenia do cesji – czyli zgody dotychczasowego Korzystającego na zmianę podmiotową ze wskazaniem firmy przejmującej i uzasadnieniem cesji
 • przygotowanie Oświadczenia dot. brexitu – w przypadku prowadzenia działalności transportowej przez Przejmującego
 • przesłanie do Doradcy Leasingowego kompletu wymaganych dokumentów przez Przejmującego

Millennium Leasing:

 • przekazanie sprawy do zaopiniowania przez analityków
 • wysłanie dokumentów do podpisania do Korzystającego i Przejmującego
 • otrzymanie podpisanych dokumentów – sprawdzenie poprawności podpisów, wpłat itp.
 • zakończenie cesji, zmiana Korzystającego
 • odesłanie dokumentów podpisanych przez Millennium Leasing do Korzystającego i Przejmującego
06

Restrukturyzacja umowy

Jeśli chcesz dokonać restrukturyzacji umowy leasingu, prosimy o przesłanie na adres realizacja@millenniumleasing.pl poniższych dokumentów: 

 • wypełniony i podpisany (zgodnie z reprezentacją firmy) wniosek R, wraz z forularzami M1 i M2 lub MINIWIK po konsultacji z doradcą leasingowym
 • kopie dokumentów finansowych (za dwa ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący)
 • zaświadczenie ZUS i US po konsultacji z doradcą leasingowym
 • zgoda poręczyciela na wnioskowane przez korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takie poręczenie występuje)

W celu przyśpieszenia powyższej procedury prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego . Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną niestety nie zwalnia  z obowiązku dostarczenia oryginałów wymienionych dokumentów na adres naszej centrali (Millennium Leasing Centrala, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa).

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zagadnieniami. Jeśli nie znalazłeś potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem:

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z tabelą opłat dodatkowych: Tabela Opłat Dodatkowych. 

 

 

Skontaktuj się z nami