Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Cesję można uruchomić, jeżeli...

 • ...dotyczy ona umowy leasingu operacyjnego, pod warunkiem zgody Millennium Leasing,
 • ...dotychczasowy Korzystający nie posiada zaległości z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Millennium Leasing,
 • ...Przejmujący prowadzi działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy.
   

Schemat postępowania przy przejęciu umowy leasingu


Korzystający/ Przejmujący:

 • przygotowanie wniosku o przejęcie praw i zobowiązań z umowy leasingu operacyjnego przez Przejmującego,
 • wypełnienie oświadczenia do cesji – czyli zgody dotychczasowego Korzystającego na zmianę podmiotową ze wskazaniem firmy przejmującej i uzasadnieniem cesji,
 • skomplementowanie dokumentów finansowych za ostatni rok obrachunkowy i okres bieżący przez Przejmującego,
 • przesłanie do Doradcy Leasingowego kompletu wymaganych dokumentów,
 • udostępnienie dokumentów uzupełniających lub udzielenie dodatkowych informacji - jeżeli będą wymagane.

Millennium Leasing:

 • przekazanie sprawy do zaopiniowania przez analityków,
 • wysłanie dokumentów do podpisania do Korzystającego i Przejmującego,
 • otrzymanie podpisanych dokumentów – sprawdzenie poprawności podpisów, wpłat itp.,
 • zakończenie cesji, zmiana Korzystającego,
 • odesłanie dokumentów podpisanych przez Millennium Leasing do Korzystającego i Przejmującego.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zagadnieniami. Jeśli nie znalazłeś potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem:

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z tabelą opłat dodatkowych: Tabela Opłat Dodatkowych.