Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

W przypadku doposażenia przedmiotu leasingu:

1. Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.
2. Przygotuj dokumenty i prześlij mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl:

  • wypełnione i podpisane arkusze M1 i M2 (jeśli prowadzisz pełną księgowość) lub Rozszerzoną Informację o Korzystającym (jeśli prowadzisz niepełną księgowość)
  • kopię dokumentów finansowych (za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący) poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją firmy
  • dokumenty przedmiotu stanowiącego doposażenie tj. faktura VAT oraz specyfikacja
  • dokumenty rejestrowe Zbywcy (jeżeli nie jest znany Millennium Leasing)
  • zgodę Poręczyciela na wnioskowane przez Korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takowe poręczenie występowało podczas podpisywania umowy leasingu)

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to przygotuj pisemny wniosek o doposażenie przedmiotu, podpisz i prześlij jego skan na adres realizacja@millenniumleasing.pl wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

Przed złożeniem zgłoszenia zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.