Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 W przypadku poddzierżawienia przedmiotu leasingu:

1. Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.

2. Jeśli korzystasz z ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, to przygotuj dokumenty i prześlij mailem na adres realizacja@millenniumleasing.pl polisę/aneks do polisy/oświadczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego w zakresie rozszerzenia ubezpieczenia o poddzierżawienie.

Zgodę na używanie przedmiotu leasingu wskazanej osobie trzeciej udzielimy po pozytywnej weryfikacji zakresu ubezpieczenia przedmiotu leasingu z jednoczesnym zastrzeżeniem braku zgody na dalsze użyczenie przedmiotu jakiejkolwiek osobie trzeciej na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym na zasadach rent a car. W przypadku maszyn i urządzeń konieczne będzie podpisanie porozumienia trójstronnego do umowy leasingu.

Czas użyczenia przedmiotu leasingu powinien wynosić co najmniej 3 miesiące.

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to wypełnij wniosek o poddzierżawienie przedmiotu, podpisz i prześlij jego skan na adres realizacja@millenniumleasing.pl wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

Przed złożeniem zgłoszenia zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.