Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Co zrobić, gdy nie otrzymałem faktury?

Wszystkie Twoje faktury znajdziesz w eBOK. Zaloguj się do platformy.

Nie korzystasz z e-faktury? Napisz do nas na adres faktury@millenniumleasing.pl

 

02

Jakie informacje znajdują się na fakturze?

Faktura zawiera indywidualny numer porządkowy, datę wystawienia, datę sprzedaży, termin płatności, numer umowy leasingu, której dotyczy faktura oraz specjalnie dla niej wygenerowany numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za ratę okresową.

Zwróć uwagę na:

  • właściwe wypełnienie dokumentu przelewu podanym numerem rachunku. Na dokumencie faktury znajduje się również kwota raty (netto, VAT i brutto) oraz (jeżeli występują) kwota kaucji gwarancyjnej, nota odsetkowa lub kaucja na poczet ewentualnego wykupu
  • kwotę podsumowania, gdyż to ona  stanowi wartość należną do zapłaty
03

Zostałem obciążony notą odsetkową, której opis widzę na fakturze, lecz jej nie posiadam. Czy mogę ją otrzymać?

Nota odsetkowa stanowi odzwierciedlenie naliczonych odsetek w danym okresie. Spełnia ona wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości, zawierając datę jej wystawienia, numer, kwotę oraz okres, którego dotyczy. Krotność naliczania odsetek znajduje się  w umowie leasingu.

Celem otrzymania dokumentu lub szczegółowych informacji zaloguj się do serwisu eBOK i prześlij odpowiedni formularz.

04

Co zrobić, gdy kwota na fakturze na ratę okresową budzi moją wątpliwość?

Kwoty znajdujące się na fakturach wynikają z ustaleń zapisanych w zawartej umowie leasingu. Umowa może być podpisana na stopie stałej lub zmiennej (czynnikiem decydującym o zmianie wysokości raty jest fluktuacja stóp procentowych), w walucie krajowej lub obcej (czynnikiem decydującym o zmianie wysokości raty jest kurs danej waluty).

Do raty doliczane są inne elementy w postaci kaucji gwarancyjnej (wynika ona z oferty umowy, podatku drogowego czy ubezpieczenia - płatnego w cyklach miesięcznym lub rocznym).

Jeżeli kwota na fakturze budzi Twoją wątpliwość, na początek sprawdź ustalenia dotyczące wysokości rat leasingowych i jej składowych.

 

Potrzebujesz więcej informacji?  Zaloguj się do serwisu eBOK i prześlij odpowiedni formularz.