Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Co zrobić, gdy nie otrzymałem faktury?

Dokładamy wszelkich starań, by dostarczyć  faktury przed terminem płatności kolejnych rat.  W przypadku opóźnień, prosimy o kontakt. Niezwłocznie wyślemy duplikat dokumentu.

 

02

Jakie informacje znajdują się na fakturze?

Faktura zawiera indywidualny numer porządkowy, datę wystawienia, datę sprzedaży, termin płatności, numer umowy leasingu, której dotyczy faktura oraz specjalnie dla niej wygenerowany numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za ratę okresową.

Prosimy zwracać szczególną uwagę na właściwe wypełnienie dokumentu przelewu podanym numerem rachunku.

Na dokumencie faktury znajduje się również kwota raty (netto, VAT i brutto) oraz (jeżeli występują) kwota kaucji gwarancyjnej, nota odsetkowa lub kaucja na poczet ewentualnego wykupu.

Prosimy zwracać szczególną uwagę na kwotę podsumowania, gdyż to ona  stanowi wartość należną do zapłaty.

03

Zostałem obciążony notą odsetkową, której opis widzę na fakturze, lecz jej nie posiadam. Czy mogę ją otrzymać?

Nota odsetkowa stanowi odzwierciedlenie naliczonych odsetek w danym okresie. Spełnia ona wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości, zawierając datę jej wystawienia, numer, kwotę oraz okres, którego dotyczy. Krotność naliczania odsetek znajduje się  w umowie leasingu.

Celem otrzymania dokumentu lub szczegółowych informacji:

04

Co zrobić gdy otrzymałem fakturę za czynności dodatkowe i nie jestem pewien czy je zrealizowałem?

Celem otrzymania szczegółowych informacji na temat zasadności opłaty prosimy o kontakt:

05

Co zrobić, gdy kwota na fakturze na ratę okresową budzi moją wątpliwość?

Kwoty znajdujące się na fakturach wynikają z ustaleń zapisanych w zawartej umowie leasingu. Umowa może być podpisana na stopie stałej lub zmiennej (czynnikiem decydującym o zmianie wysokości raty jest fluktuacja stóp procentowych), w walucie krajowej lub obcej (czynnikiem decydującym o zmianie wysokości raty jest kurs danej waluty).

Do raty doliczane są inne elementy w postaci kaucji gwarancyjnej (wynika ona z oferty umowy, podatku drogowego czy ubezpieczenia - płatnego w cyklach miesięcznym lub rocznym).

Jeżeli kwota na fakturze budzi wątpliwość, na początek prosimy o sprawdzenie ustaleń dotyczące wysokości rat leasingowych i jej składowych.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zagadnieniami. Jeśli nie znalazłeś potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem: