Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

W jaki sposób dowiem się o kończącej się umowie leasingu?

Przed datą wymagalności ostatniej raty otrzymasz na Twój adres e-mail zawiadomienie dotyczące zakończenia umowy leasingu oraz załącznik wypowiadający ubezpieczenie OC (dotyczy tylko pojazdów ubezpieczonych przez Millennium Leasing sp. z o.o.). 

Zakończenie umowy nie wymaga podpisywania żadnych dokumentów. Postępuj zgodnie z informacją przesłaną w e-mailu.

02

Kiedy następuje zakończenie umowy leasingu?

Umowa leasingu wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym przypada płatność ostatniej raty okresowej.

03

Kiedy należy uregulować kwotę wykupu?

Kwotę wykupu należy uregulować wraz z ostatnią ratą okresową.

04

Otrzymałem dokumenty dotyczące zakończenia umowy leasingu, co dalej?

 

 • Postępuj zgodnie z otrzymaną instrukcją.
 • Pamiętaj o wskazaniu adresu do odesłania dokumentów, w przypadku, gdy różni się on od wskazanego adresu do korespondencji.
 • Formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC dotyczy tylko pojazdów ubezpieczonych przez Millennium Leasing sp. z o.o. W przypadku maszyn i urządzeń oraz ubezpieczeń zawieranych indywidualnie przez Klienta, odesłanie formularza nie obowiązuje.
05

Czy po zakończeniu umowy leasingu mogę kontynuować ubezpieczenie zawarte przez Millennium Leasing?

 • W przypadku ubezpieczenia grupowego przedmiotów finansowanych przez Millennium Leasing, którego koszt doliczany jest do rat miesięcznych, nie ma możliwości kontynuacji ubezpieczenia.

  Po zakończeniu umowy leasingu, przedmiot należy ubezpieczyć we własnym zakresie.
   
 • W przypadku ubezpieczeń pojazdów płatnych jednorazowo (raz w roku), zarówno doliczanych do raty miesięcznej jak i płatnych bezpośrednio do brokera ubezpieczeniowego, istnieje możliwość przepisania/ aneksowania polisy na leasingobiorcę do końca okresu ważności tej polisy.
   
 • Nie ma możliwości kontynuacji ubezpieczeń majątkowych bez względu na formę płatności.
06

Chciałbym przedłużyć umowę leasingu. Co mam zrobić?

Prześlij do Millennium Leasing wniosek zawierający prośbę o przedstawienie propozycji przedłużenia umowy.

​Przedłużenie na 12 m-cy nie podlega opłatom dodatkowym, z kolei przedłużenie na okres krótszy niż 12 m-cy podlega  opłatom w wysokości zgodnej z obowiązującą w Millennium Leasing tabelą opłat dodatkowych.

Przedłużeniu nie podlegają umowy:

 • z funduszem gwarancyjnym
 • leasingu finansowego
 • najmu
 • na sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe
 • z wartością wykupu/resztową poniżej 3000,00 pln netto
 • z okresem trwania powyżej 72 m-cy
 • przejęte cesją.
07

Czy istnieje możliwość rozłożenia wykupu na raty?

Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL)  nie przewidują rozłożenia kwoty wykupu na raty. Istnieje jednak możliwość przedłużenia umowy leasingu (do zapłaty byłyby kolejne raty leasingowe, a na koniec pomniejszona, zgodnie z ofertą, kwota wykupu), z wyłączeniem przypadków wymienionych w poprzednim pytaniu. 

08

Nie wywiązałem się ze zobowiązań wobec Millennium Leasing. Co się stanie z moją umową leasingu?

W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Millennium Leasing, ulegnie ona przedłużeniu zgodnie z regulacjami zawartymi w rozdziale 7 Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (OWUL).

 

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli nie będą one pomocne, prosimy o kontakt z naszym działem: