Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

W jaki sposób dowiem się o kończącej się umowie leasingu?

Na 1,5 miesiąca przed zakończeniem umowy otrzymasz komplet dokumentów dotyczących zakończenia umowy leasingu: pismo przewodnie, deklarację, aneks przedłużający umowę leasingu o kolejnych 12 miesięcy (w przypadku, gdy umowa będzie kwalifikowała się do przedłużenia) oraz załączniki wypowiadające ubezpieczenie (w przypadku przedmiotów rejestrowanych, ubezpieczonych przez Millennium Leasing Sp. z o.o.).

02

Kiedy następuje zakończenie umowy leasingu?

Umowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym przypada płatność ostatniej raty okresowej.

03

Kiedy należy uregulować kwotę wykupu?

Kwotę wykupu należy uregulować wraz z ostatnią ratą okresową.

04

Otrzymałem dokumenty dotyczące zakończenia umowy leasingu, jak mam je wypełnić?

Prosimy zapoznaj się z poniższą instrukcją:

 • na deklaracji proszę zaznacz znakiem [X] odpowiedni wariant zakończenia umowy
 • w przypadku wykupu przedmiotu zaznacz opcję pierwszą: „Wnoszę(-imy) o nabycie (wykup) przedmiotu leasingu...” oraz zaznacz poniżej sposób zwrotu anulowanych zabezpieczeń
 • w przypadku przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy zaznacz opcję drugą: „Rezygnuję(-my) z prawa nabycia przedmiotu leasingu...” oraz podpisz zgodnie z reprezentacją firmy aneks w dwóch egzemplarzach  
 • jeśli zdecydujesz się na wykup przez osobę trzecią, zaznacz opcję trzecią: ”Wskazuję(-my) osobą trzecią” jednocześnie uzupełniając dane podmiotu w miejscu wykropkowanym. Sprzedaż na osobę trzecią może nastąpić za wartość rynkową z wyceny rzeczoznawcy.

Wypełnione oraz podpisane dokumenty (zgodnie z reprezentacją firmy)  prosimy odeślij na adres siedziby Millennium Leasing Sp. z o.o. do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego płatność ostatniej raty okresowej.

05

Czy po zakończeniu umowy leasingu mogę kontynuować ubezpieczenie zawarte przez Millennium Leasing?

Niestety nie ma możliwości kontynuacji ubezpiecznia zawartego w ramach grupowego ubezpieczenia pojazdów leasingowanych w Millennium Leasing.

Po zakończeniu umowy leasingu należyubezpieczyć przedmiot we własnym zakresie.
W związku z powyższym, przygotowany został we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym firmą Nord Partner, dedykowany specjalnie program ubezpieczeniowy na bardzo atrakcyjnych stawkach.

Więcej informacji możesz uzyskać w Przedstawicielstwie Nord Partner pod numerami telefonów: 22 507 80 55, 22 507 80 6822 507 80 61, 22 507 80 63.

06

Nie otrzymałem możliwości przedłużenia umowy. Co mogę zrobić, jeśli chcę ją przedłużyć?

Standardowemu przedłużeniu o kolejnych 12 miesięcy nie podlegają następujące umowy:

 • umowy z funduszem gwarancyjnym
 • umowy leasingu finansowego
 • umowy najmu
 • umowy na sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe
 • umowy windykowane i rozwiązywane w przeciągu ostatnich 12 m-cy
 • umowy z wartością residualną po ostatniej racie do 3000,00 pln
 • umowy z okresem trwania powyżej 72 m-cy.

W przypadku, gdy zależy Ci na przedłużeniu umowy leasingu, a nie otrzymałeś takiej propozycji, prosimy o przesłanie prośby na piśmie o przedłużenie umowy leasingu, który zostanie rozpatrzony przez Zarząd Spółki.

07

Na deklaracji, którą otrzymałem kwota wykupu podana jest w walucie obcej. Po jakim kursie zostanie przeliczona?

W przypadku umów zadeklarowanych w terminie, wartość wykupu przeliczana jest po kursie sprzedaży dewiz Banku Millennium (dla transakcji leasingowych) zastosowanym do przeliczenia ostatniej raty okresowej. Kwota wykupu w PLN zostanie podana informacyjnie na fakturze na ostatnia ratę okresową. W przypadku umów nie zadeklarowanych lub zadeklarowanych po terminie wartość wykupu przeliczana jest po kursie sprzedaży dewiz Banku Millennium (dla transakcji leasingowych) z dnia dokonania przelewu.

W celu ustalenia kursu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zakończenie umowy (imię i nazwisko osoby oraz nr telefonu podane w piśmie przewodnim).

08

Czy istnieje możliwość rozłożenia wykupu na raty?

Przepisy nie przewidują rozłożenia kwoty wykupu na raty, natomiast dają możliwość przedłużenia umowy o kolejne 12 m-cy. Klient otrzymuje propozycję przedłużenia (aneks), w której określona jest wysokość rat miesięcznych w okresie przedłużenia oraz kwota wykupu po tym okresie.

09

Nie wywiązałem się ze zobowiązań wobec Millennium Leasing. Co się stanie z moją umową leasingu?

W przypadku, gdy zadeklarujecie Państwo w terminie wykup przedmiotu, a nie wywiążecie się z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, zostanie ona przedłużona o kolejny miesiąc na warunkach ustalonych w umowie leasingu.

 

10

Kiedy otrzymam fakturę zakupu przedmiotu?

Faktura sprzedaży  zostanie wystawiona po uregulowaniu wszelkich należności z tytułu  rat okresowych , odsetek do wszystkich czynnych umów  leasingu oraz  po uregulowaniu kwoty kaucji na wykup do mającej zakończyć się w danym miesiącu umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli nie będą one pomocne, prosimy o kontakt z naszym działem:

Przed rozmową prosimy o przygotowanie numeru przynajmniej jednej umowy podpisanej z Millennium Leasing, celem przyśpieszenia realizacji zgłaszanej sprawy.

Skontaktuj się z nami