Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

W jaki sposób dowiem się o kończącej się umowie leasingu?

Na 1,5 miesiąca przed zakończeniem umowy otrzymasz komplet dokumentów dotyczących zakończenia umowy leasingu: pismo przewodnie, deklarację, aneks przedłużający umowę leasingu o kolejnych 12 miesięcy (w przypadku, gdy umowa będzie kwalifikowała się do przedłużenia) oraz załączniki wypowiadające ubezpieczenie (w przypadku przedmiotów rejestrowanych, ubezpieczonych przez Millennium Leasing Sp. z o.o.).

02

Kiedy następuje zakończenie umowy leasingu?

Umowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym przypada płatność ostatniej raty okresowej.

03

Kiedy należy uregulować kwotę wykupu?

Kwotę wykupu należy uregulować wraz z ostatnią ratą okresową.

04

Otrzymałem dokumenty dotyczące zakończenia umowy leasingu, jak mam je wypełnić?

Prosimy zapoznaj się z poniższą instrukcją:

 • na deklaracji proszę zaznacz znakiem [X] odpowiedni wariant zakończenia umowy
 • w przypadku wykupu przedmiotu zaznacz opcję pierwszą: „Wnoszę(-imy) o nabycie (wykup) przedmiotu leasingu...” oraz zaznacz poniżej sposób zwrotu anulowanych zabezpieczeń
 • w przypadku przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy zaznacz opcję drugą: „Rezygnuję(-my) z prawa nabycia przedmiotu leasingu...” oraz podpisz zgodnie z reprezentacją firmy aneks w dwóch egzemplarzach  
 • jeśli zdecydujesz się na wykup przez osobę trzecią, zaznacz opcję trzecią: ”Wskazuję(-my) osobą trzecią” jednocześnie uzupełniając dane podmiotu w miejscu wykropkowanym. Sprzedaż na osobę trzecią może nastąpić za wartość rynkową z wyceny rzeczoznawcy.

Wypełnione oraz podpisane dokumenty (zgodnie z reprezentacją firmy)  prosimy odeślij na adres siedziby Millennium Leasing Sp. z o.o. do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego płatność ostatniej raty okresowej.

05

Czy po zakończeniu umowy leasingu mogę kontynuować ubezpieczenie zawarte przez Millennium Leasing?

Niestety nie ma możliwości kontynuacji ubezpiecznia zawartego przez nas.
Po zakończeniu umowy leasingu powinienieś ubezpieczyć przedmiot we własnym zakresie.
W związku z powyższym przygotowaliśmy we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym firmą Nord Partner, dedykowany specjalnie program ubezpieczeniowy na bardzo atrakcyjnych stawkach.

Więcej informacji możesz uzyskać w Przedstawicielstwie Nord Partner pod numerami telefonów: 22 507 80 55, 22 507 80 6822 507 80 61, 22 507 80 63.

06

Nie otrzymałem możliwości przedłużenia umowy. Co mogę zrobić, jeśli chcę ją przedłużyć?

Standardowemu przedłużeniu o kolejnych 12 miesięcy nie podlegają następujące umowy:

 • umowy z funduszem gwarancyjnym
 • umowy leasingu finansowego
 • umowy najmu
 • umowy na sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe
 • umowy windykowane i rozwiązywane w przeciągu ostatnich 12 m-cy
 • umowy z wartością residualną po ostatniej racie do 3000,00 pln
 • umowy z okresem trwania powyżej 72 m-cy.

W przypadku, gdy zależy Ci na przedłużeniu umowy leasingu, a nie otrzymałeś takiej propozycji, prosimy o przesłanie prośby na piśmie o przedłużenie umowy leasingu, który zostanie rozpatrzony przez Zarząd Spółki.

07

Na deklaracji, którą otrzymałem kwota wykupu podana jest w walucie obcej. Po jakim kursie zostanie przeliczona?

W przypadku umów zadeklarowanych w terminie, wartość wykupu przeliczana jest po kursie sprzedaży dewiz Banku Millennium (dla transakcji leasingowych) zastosowanym do przeliczenia ostatniej raty okresowej. Kwota wykupu w PLN zostanie podana informacyjnie na fakturze na ostatnia ratę okresową. W przypadku umów nie zadeklarowanych lub zadeklarowanych po terminie wartość wykupu przeliczana jest po kursie sprzedaży dewiz Banku Millennium (dla transakcji leasingowych) z dnia dokonania przelewu.

W celu ustalenia kursu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zakończenie umowy (imię i nazwisko osoby oraz nr telefonu podane w piśmie przewodnim).

08

Czy istnieje możliwość rozłożenia wykupu na raty?

Przepisy nie przewidują rozłożenia kwoty wykupu na raty, natomiast dają możliwość przedłużenia umowy o kolejne 12 m-cy. Klient otrzymuje propozycję przedłużenia (aneks), w której określona jest wysokość rat miesięcznych w okresie przedłużenia oraz kwota wykupu po tym okresie.

09

Nie wywiązałem się ze zobowiązań wobec Millennium Leasing. Co się stanie z moją umową leasingu?

W przypadku, gdy zadeklarujecie Państwo w terminie wykup przedmiotu, a nie wywiążecie się z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, zostanie ona przedłużona o kolejny miesiąc na warunkach ustalonych w umowie leasingu.

 

10

Kiedy otrzymam fakturę zakupu przedmiotu?

Faktura sprzedaży  zostanie wystawiona po uregulowaniu wszelkich należności z tytułu  rat okresowych , odsetek do wszystkich czynnych umów  leasingu oraz  po uregulowaniu kwoty kaucji na wykup do mającej zakończyć się w danym miesiącu umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli nie będą one pomocne, prosimy o kontakt z naszym działem:

Przed rozmową prosimy o przygotowanie numeru przynajmniej jednej umowy podpisanej z Millennium Leasing, celem przyśpieszenia realizacji zgłaszanej sprawy.

Skontaktuj się z nami