Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem. Raty wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu finansowego podzielone są na część kapitałową i część finansową (odsetkową). Ta ostatnia jest kosztem uzyskania dla przychodu Korzystającego – czyli leasingobiorcy.

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

  • umowa zawarta na czas określony, brak określonego w przepisach minimalnego okresu leasingu,
  • przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego i jest przez niego amortyzowany,
  • koszt uzyskania przychodów stanowią: części odsetkowe rat leasingowych, amortyzacja naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji,
  • VAT (23%) naliczony - płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu określony od sumy wszystkich rat wynagrodzenia. Podatek VAT podlega rozliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych.

Leasing operacyjny stosuje się do zabudowań (naniesień). Przy leasingu operacyjnym raty wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy). Grunt nie podlega amortyzacji, nie jest przedmiotem leasingu operacyjnego i z tego względu razem z leasingiem operacyjnym na zabudowania i urządzenia, strony zawierają umowę leasingu finansowego gruntu.

Główne cechy umowy leasingu operacyjnego:

  • umowa zawarta na czas oznaczony - minimalny okres leasingu 5 lat.
  • przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Finansującego.
  • koszt uzyskania przychodów stanowią: pierwsza rata (OW), prowizje, raty miesięczne, koszty eksploatacji.
  • VAT (23%) naliczony-płatny łącznie z ratami leasingowymi.