Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Chcę otrzymać kopię dokumentów umowy leasingowej

Celem otrzymania kopii dokumentów prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza Wniosku o wydanie duplikatu umowy leasingu. 

Prosimy przesłać go na adres Centali Millennium Leasing:  ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

02

Co zrobić by gwarancyjnie wymienić przedmiot leasingu?

W przypadku gwarancyjnej wymiany przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie drogą pocztową lub osobiście na adres siedziby Millennium Leasing następujących dokumentów:

 • pisemny wniosek z podaniem przyczyny wymiany przedmiotu,
 • pismo Dostawcy zezwalające na wymianę przedmiotu,
 • faktura VAT od Dostawcy na nowy przedmiot
 • kopia karty gwarancyjnej nowego przedmiotu
03

Jak doposażyć przedmiot leasingu?

W przypadku doposażenia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie droga pocztową lub osobiście na adres siedziby Millennium Leasing następujących dokumentów:

 • pisemny wniosek klienta o doposażenie przedmiotu
 • wypełnione i podpisane arkusze WIK B1 oraz WIK B2 
 • kopię dokumentów finansowych (za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący) poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezenatcją firmy
 • dokumenty przedmiotu stanowiącego doposażenie tj .faktura VAT oraz specyfikacja
 • dokumenty rejestrowe Zbywcy ( jeżeli nie jest znany Millennium Leasing)
 • zgoda Poręczyciela na wnioskowane przez Korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takowe poręczenie wystęowało podczas podpisywania umowy leasingu)
04

Jak poddzierżawić przedmiot leasingu?

 W przypadku poddzierżawienia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie drogą pocztową lub osobiście na adres siedziby Millennium Leasing następujących dokumentów :

 • pismo Korzystającego ze wskazaniem osoby trzeciej oraz informacją na jaki okres ma być wydane oświadczenie
 • dokumenty rejestrowe osoby trzeciej wskazanej przez Korzystającego ( NIP, REGON, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 • oświadczenie - w sytuacji, gdy klient w zakresie swojej działalności ma wpisany wynajem samochodów wraz z kierowcą
05

Chcę złożyć reklamację

​W przypadku ewentualnych zastrzeżeń co do usług świadczonych przez Millennium Leasing, możesz złożyć reklamację:

 • w formie elektronicznej, wykorzystując formularz reklamacyjny zamieszczony w serwisie eBOK, dostępny pod adresem ebok.millennium-leasing.pl (dotyczy klientów którzy posiadają dostęp do poprzedniej wersji serwisu eBOK - bez Millekodu),
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 801 681 188,
 • osobiście, w najbliższej placówce Millennium Leasing obsługującej klientów,
 • pisemnie, przesyłając reklamację na adres: Millennium Leasing sp. z o.o. Centrala-Reklamacje, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zagadnieniami. Jeśli nie znalazłeś tam potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem: