Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Jeśli zgubiłeś dowód rejestracyjny lub został on zatrzymany podczas kontroli przez policję, chciałbyś wpisać dodatkowe dane w dowodzie lub otrzymać wtórnik nalepki na szybę, wypełnij wniosek o czynności w Wydziale Komunikacji i prześlij go na adres: realizacja@millenniumleasing.pl
 

Sprawdź, co musisz zrobić i jakie dokumenty przygotować, jeżeli wnioskujesz o:

 

01

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

 • Pisemna prośba Korzystającego o wyrobienie wtórnika dowodu rejestestracyjnego z oświadczeniem o jego zagubieniu lub kradzieży z powołaniem się na art.233 Kodeksu Karnego o składaniu fałszywych zeznań 
 • Tablice rejestracyjne
 • Wprzypadku kradzieży - oryginał zaświadczenia z policji
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym 
02

Wydanie wtórnika nalepki na szybę pojazdu

 • Pisemna prośba Korzystającego o wyrobienie wtórnika nalepki na szybę z podaniem przyczyny (zniszczenie, wymiana szyby etc.) z powołaniem się na art.233 Kodeksu Karnego o składaniu fałszywych zeznań
 • Oświadczenie Autoryzowanej Stacji Obsługi o wymianie szyby lub faktura
03

Odbiór dowodu zatrzymanego przez policję

 • Oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym
 • Oryginał pokwitowania policyjnego wydanego w zastępstwie dowodu rejestracyjnego
04

Przerejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży bądź zgubienia tablicy

 • Pisemna prośba Korzystającego o przerejestrowanie pojazdu bądź dorobienie tablicy rejestracyjnej (w przypadku zagubienia tablicy rejestracyjnej, wymagane jest pisemne oświadczenie Korzystającego z podaniem okoliczności zagubienia z powołaniem się na art.233 Kodeksu Karnego) 
 • Przy braku jednej tablicy - druga w załączeniu
 • Zaświadczenie z policji w oryginale - dotyczy kradzieży
 • Dowód rejestracyjny
05

Wpis do dowodu rejestracyjnego o zamontowaniu instalacji gazowej

 • Uzyskanie zgody Millennium Leasing na montaż instalacji gazowej
 • Dowód rejestracyjny
 • Oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji na instalację gazową wraz ze zbiornikiem na gaz
 • Oryginał faktury i montażu instalacji gazowej
06

Wpis do dowodu rejestracyjnego o zamontowaniu haka holowniczego

 • Uzyskanie zgody Millennium Leasing na montaż haka
 • Dowód rejestracyjny 
 • Badanie techniczne stwierdzające montaż haka