Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Kończenie umowy leasingu krok po kroku

Krok 1 – Otrzymasz od nas powiadomienie o zbliżającym się terminie zakończenia umowy

Około 5 dni przed terminem płatności ostatniej raty leasingu, otrzymasz od nas wiadomość e-mail, w której znajdziesz:

 • termin zakończenia umowy leasingu, numer rachunku do wpłaty ewentualnych zaległości oraz kwoty wykupu przedmiotu leasingu
 • krok po kroku, co powinieneś wykonać, aby zakończyć umowę
 • co się dzieje z zabezpieczeniem w formie weksla (w przypadku innych zabezpieczeń otrzymasz mailowo odrębną informację)
 • informacje dot. ubezpieczenia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu.

Krok 2 – Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem ureguluj ewentualne zaległości do wszystkich Twoich umów leasingu i wpłać kwotę wykupu

Pamiętaj, Twoje wpłaty w pierwszej kolejności zawsze pokrywają zaległości ze wszystkich Twoich umów.

Krok 3 – Ubezpieczenie

​Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Krok 4 – Zakończenie umowy i wysyłka faktury potwierdzającej sprzedaż przedmiotu

Po uregulowaniu należności do Twoich wszystkich umów i wpłaceniu kwoty wykupu, zakończymy Twoją umowę. Na Twój adres e-mail prześlemy fakturę potwierdzającą sprzedaż przedmiotu.

Krok 5 – Zabezpieczenia

Jeżeli wystawiłeś i przekazałeś nam weksel, który nie jest jednocześnie zabezpieczeniem do innych czynnych umów, to po zakończeniu umowy leasingu zniszczymy weksel komisyjnie. Jeśli chcesz go od nas otrzymać, napisz do nas wiadomość z prośbą o zwrot weksla na adres deklaracja@millenniumleasing.pl.

02

Kiedy kończy się umowa leasingu?

Umowa leasingu kończy się ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada płatność ostatniej raty leasingu.

03

Gdzie mogę sprawdzić, ile rat pozostało do końca trwania umowy leasingowej?

Liczbę rat leasingowych pozostałych do spłaty możesz sprawdzić w serwisie eBOK. Po zalogowaniu się do serwisu eBOK wybierz zakładkę „Leasing”, następnie „Umowy leasingowe” i kliknij w numer umowy, dla której chcesz sprawdzić raty.

04

Zapłaciłem kwotę wykupu przedmiotu podaną w zawiadomieniu o terminie zakończenia umowy. Dlaczego umowa nie została zakończona?

Umowa zostanie terminowo zakończona po 15. dniu miesiąca, w którym wypada termin zakończenia umowy, pod warunkiem uregulowania należności do Twoich wszystkich umów oraz wpłacenia kwoty wykupu podanej w zawiadomieniu.

W przypadku występowania zaległości na Twoich umowach leasingu, wpłacona kwota w pierwszej kolejności jest księgowana na Twoje przeterminowane zobowiązania (wystawione i wymagalne faktury z tytułu rat i opłat dodatkowych) zgodnie z pkt. 4.6 umowy. Oznacza to, że każda Twoja wpłata pokrywa najpierw Twoje najstarsze należności – wg daty ich wymagalności. Księgowanie wpłat odbywa się automatycznie i nie uwzględnia opisu na Twoim przelewie.

05

Czy zostanę poinformowany o zbliżającym się terminie zakończenia umowy leasingu?

Tak. Około 5 dni przed terminem płatności ostatniej raty leasingu, otrzymasz od nas wiadomość e-mail, w której znajdziesz informacje, co należy zrobić, żeby zakończyć terminowo umowę.

Ważne!
Sprawdź, czy Twój adres e-mail podany do kontaktu jest aktualny.
Adres e-mail sprawdzisz, dzwoniąc na Infolinię i podając numer klienta oraz numer umowy.
Jeśli chcesz zmienić adres e-mail, możesz to zrobić w eBOK-u – wybierz menu „Dokumenty i wnioski”, następnie „Wnioski do umów leasingowych”, dalej „Złóż nowy wniosek” i wybierz wniosek „Zmiana danych: osoby do kontaktu/maila/numeru telefonu”.

06

Czy mogę zakończyć umowę leasingu wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca?

Tak. W tym celu napisz do nas wiadomość na adres email deklaracja@millenniumleasing.pl. Określ w nim konkretną datę zakończenia umowy (wskazana data nie może być wcześniejsza, niż data płatności ostatniej raty leasingowej).

W kolejnym kroku prześlemy Ci do podpisania aneks do umowy.
Aneks do umowy podlega opłacie dodatkowej w wysokości 80,00 PLN netto.

07

Jakie są skutki niezakończenia umowy leasingu w terminie?

Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 6 miesięcy. Kwoty rat w tych miesiącach są równe wysokości ostatniej raty w umowie leasingu, natomiast kwota wykupu przedmiotu umowy leasingu pozostaje bez zmian.

Przedłużoną umowę można zakończyć w każdym momencie, spłacając zadłużenie i kwotę wykupu przedmiotu umowy leasingu.

08

Mam zawartą umowę w ramach leasingu operacyjnego. Czy muszę wykupić przedmiot umowy po jej zakończeniu?

Tak. Jeśli nie otrzymamy kwoty wykupu przedmiotu, umowa zostanie przedłużona na 6 miesięcy. Jeśli po kolejnych 6 miesiącach przedmiot znów nie zostanie wykupiony, sprawa zostanie skierowana do działu windykacji, który od Ciebie będzie wymagać zwrotu przedmiotu leasingu oraz opłat zgodnie z zawartą umową.

09

Mam zawartą umowę w ramach leasingu finansowego. Czy muszę wykupić przedmiot umowy po jej zakończeniu?

Po zakończeniu umowy leasingu finansowego (zapłaceniu wszystkich wymagalnych rat okresowych i opłat), stajesz się właścicielem przedmiotu. Zapłać 1,23 PLN lub 1,23 EUR, w zależności od waluty umowy, wówczas wystawimy Ci fakturę tytułem przeniesienia prawa własności do przedmiotu. Jeżeli nie wpłacisz ww. kwoty wystawimy oświadczenie o przeniesieniu prawa do własności przedmiotu.

10

Czy mogę przedłużyć umowę leasingu?

Tak, w tym celu prześlij zapytanie o propozycję przedłużenia umowy leasingu na adres deklaracja@millenniumleasing.pl.

Standardowo proponujemy przedłużenie umowy na 12 miesięcy – taka opcja nie podlega opłatom dodatkowym.

Umowy leasingowe, które nie mogą zostać przedłużone:

 • objęte funduszem gwarancyjnym
 • leasingu finansowego
 • najmu
 • na sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe
 • z wartością wykupu przedmiotu leasingu poniżej 3000,00 PLN netto
 • trwające powyżej 72 miesięcy
 • przejęte cesją

Aneks przedłużający umowę leasingu otrzymasz od nas po 15. dniu miesiąca, w którym kończy się umowa leasingu. Czas na podpisanie przez Ciebie aneksu upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się umowa leasingu.

11

Przekazałem wniosek o przedłużenie umowy leasingu, co dalej?

Aneks przedłużający umowę leasingu otrzymasz od nas po 15. dniu miesiąca, w którym kończy się umowa leasingu. Czas na podpisanie przez Ciebie aneksu upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się umowa leasingu.

12

Kto może wykupić przedmiot umowy leasingu?

Przedmiot umowy leasingu może wykupić wyłącznie dotychczasowy Korzystający (będący stroną umowy). Nie jest możliwe wykupienie przedmiotu przez osobę prywatną lub inną firmę.

Faktura VAT przenosząca własność wystawiana jest na ten sam podmiot, na który były wystawiane dotychczasowe faktury za raty leasingu.

13

Kiedy mam zapłacić za wykup przedmiotu leasingu?

Kwotę wykupu przedmiotu leasingu zapłać wraz z ostatnią ratą leasingową.

Kwota wykupu przedmiotu leasingu jest to kwota równa cenie sprzedaży brutto przewidzianej w umowie leasingu w załączniku nr 1, pod tabelą z ratami wynagrodzenia.

14

Co wpisać w tytule przelewu za wykup przedmiotu leasingu?

Najważniejsze, aby płatność trafiła na właściwy rachunek bankowy. Wpłatę można opisać jako „wpłata na wykup umowy leasingu nr …”.

Jeśli na koncie Klienta występują zaległości wynikające z niezapłacenia faktury z poprzedniego okresu, to wpłata na wykup przedmiotu leasingu w pierwszej kolejności pokryje zobowiązania z najstarszą datą płatności.

15

Czy mogę rozłożyć na raty wykup przedmiotu umowy leasingu?

Nie umożliwiamy rozłożenia na raty wykupu przedmiotu.
Możesz jednak przedłużyć umowę leasingu. Kolejne płatności rat w ramach przedłużonej umowy leasingu, zmniejszą kwotę wykupu przedmiotu.

Standardowo proponujemy przedłużenie umowy na 12 miesięcy – taka opcja nie podlega opłatom dodatkowym.

16

Czy mogę przedłużyć termin płatności za wykup przedmiotu umowy leasingu?

Nie umożliwiamy przedłużenia terminu płatności za wykup przedmiotu.
Termin płatności nie może być późniejszy niż do końca miesiąca, w którym przypada ostatnia rata leasingu. Alternatywnie, możesz złożyć wniosek o przedłużenie umowy leasingu.

17

Czy muszę wykupić przedmiot po zakończeniu umowy leasingu?

Tak, wykupienie przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu jest wymagane.

18

Czy po zakończeniu umowy leasingu i wykupie przedmiotu, mogę korzystać z dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, czy muszę kupić nowe ubezpieczenie?

Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu:

a) Jeśli posiadasz ubezpieczenie Millennium Leasing ze składką płaconą jednorazowo lub w ratach leasingu, to w przypadku:

 • Ubezpieczenia OC - przekaż nam na adres deklaracja@millenniumleasing.pl wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC i ubezpiecz pojazd we własnym zakresie, najpóźniej w dniu jego nabycia (data dostawy na fakturze VAT). Począwszy od umów, których termin zakończenia przypada w lipcu 2023 r. wystawimy Ci fakturę za ubezpieczenie OC za okres od zakończenia umowy leasingu do końca ważności ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenia AC/NNW - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Jeśli chcesz kontynuować obecną polisę OC/AC/NNW, to złóż Wniosek o przepisanie polisy, dostępny na naszej stronie millennium-leasing.pl.
 • Ubezpieczenia majątkowego - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

b) Jeśli posiadasz ubezpieczenie Millennium Leasing ze składką płaconą bezpośrednio do Nord Serwis, na podstawie noty, to w przypadku

 • Ubezpieczenia OC/AC/NNW - jeśli jego termin obowiązuje w dniu nabycia przedmiotu, to jest kontynuowane i zostaje przepisane na jego nabywcę.
 • Ubezpieczenia majątkowego - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

c) Jeśli posiadasz ubezpieczenie zawarte przez Ciebie bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym, to przed nabyciem przedmiotu, skontaktuj się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym i dowiedz się, co się dzieje z ubezpieczeniem po zakończeniu umowy leasingu (dotyczy każdego typu ubezpieczenia: OC, AC, NNW, majątkowego).

19

Chcę otrzymać duplikat faktury na wykup przedmiotu umowy leasingu. Co mam zrobić?

Duplikat faktury możesz uzyskać, składając wniosek w eBOK-u. Zaloguj się do Twojego serwisu eBOK, wybierz menu „Dokumenty i wnioski”, następnie „Wnioski do umów leasingowych” i dalej wybierz opcje: „Złóż nowy wniosek”, „Fakturowanie i wpłaty”, rodzaj wniosku „Duplikat faktury”.

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK – napisz do nas wiadomość na adres email deklaracja@millenniumleasing.pl

Nie pobieramy opłaty za duplikat faktury.

20

Płaciłem co miesiąc kaucję, dlaczego mam do zapłaty wykup?

Jeśli wpłacałeś kaucję co miesiąc razem z ratą okresową wynagrodzenia to po zakończeniu umowy do zgromadzonej kaucji (która najczęściej odpowiada w przybliżeniu kwocie wykupu NETTO), należy dopłacić różnicę, wynikającą z wartości wykupu BRUTTO.

21

Otrzymałem wiadomość, że moje saldo wynosi 0,00 PLN/EUR. Dlaczego umowa nie została zakończona?

Wiadomość wysyłamy, aby potwierdzić saldo na ratach wynagrodzenia i innych opłatach, do których zostały wystawione faktury bądź noty.

Aby zakończyć umowę, wpłać kwotę wykupu przedmiotu. Znajdziesz ją w wysłanym przez nas zawiadomieniu w wiadomości email lub w umowie leasingu, w załączniku nr 1, pod tabelą z ratami wynagrodzenia.

22

Otrzymałem fakturę w formie elektronicznej. Potrzebuję oryginał tej faktury.

Faktura przesłana w formie elektronicznej, po jej wydrukowaniu stanowi oryginał.

23

Numer VIN lub inne dane nie zgadzają się na fakturze.

W tej sytuacji wystaw notę korygującą, wpisując prawidłowe dane. Podpisz ją i wyślij w dwóch egzemplarzach na adres:
Millennium Leasing
ul. Stanisława Żaryna 2a
02-593 Warszawa

24

W jakim terminie należy przerejestrować pojazd?

Pojazd przerejestruj w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty dostawy znajdującej się na fakturze sprzedaży.

25

Czy karta pojazdu jest nadal wymagana?

Od 4.09.2022 r. karta pojazdu nie jest wymagana do rejestracji pojazdu lub do innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. W związku z tym od 4.09.2022 r. nie wysyłamy kart pojazdu po zakończeniu umowy leasingu.