Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Finansowanie pożyczek dla MŚP ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W oparciu o umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EIB; www.eib.org) wspieramy małe oraz średnie przedsiębiorstwa (MŚP) [a także niewielkie projekty prowadzone przez przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 3000 pracowników (MidCaps – spółki o średniej kapitalizacji)] przez umożliwienie im dostępu do wartościowego źródła tańszego finansowania oraz elastycznych harmonogramów spłat.

Europejska współpraca na rzecz MŚP

EIB to unijny bank udzielający długoterminowych pożyczek; jego zadaniem jest przyczynienie się do integracji, zrównoważonego rozwoju, a także gospodarczej i społecznej spójności państw członkowskich UE. Dzięki najlepszemu z możliwych ratingowi (AAA), EIB może udzielać pożyczek na korzystnych warunkach, które następnie przechodzą przez nas na MŚP i spółki o średniej kapitalizacji. MŚP i spółki o średniej kapitalizacji są przez nas konkretnie i bezpośrednio informowane o zaangażowaniu EIB oraz jego wpływie na warunki finansowe otrzymanej pożyczki. Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia grupy EIB dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji znajdują się na stronie internetowej EIB (www.eib.org).

Czym jest finansowanie EIB?

EIB umacnia swoje wsparcie dla europejskich MŚP i spółek o średniej kapitalizacji przez wspomaganie tego istotnego sektora w zakresie umożliwienia dostępu do kluczowych nowych linii kredytowych. Pożyczek udziela się na okres przynajmniej dwóch lat (rzeczywisty okres pożyczki zależy od okresu ekonomicznej i technicznej użyteczności finansowanego projektu). Istnieje możliwość finansowania od bardzo niewielkich projektów, do inwestycji o maksymalnym koszcie 25 milionów euro. Wkład EIB nie może jednak przekroczyć kwoty 12,5 miliona euro.

Kto może złożyć wniosek o pożyczkę EIB?

niezależne MŚP zatrudniające łącznie przed inwestycją mniej niż 250 pracowników, z siedzibą w jednym z 28 państw członkowskich UE;
[niezależne spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające łącznie przed inwestycją mniej niż 3000 pracowników, z siedzibą w jednym z 28 państw członkowskich UE];

wszystkie sektory gospodarki są kwalifikowalne z kilkoma wyjątkami, nie kwalifikują się m.in. przemysł zbrojeniowy, sektor sprzętu lub infrastruktury wojskowej lub policyjnej, a także sprzętu lub infrastruktury ograniczającej prawa osobiste lub wolność obywateli, sektor hazardu, przemysł tytoniowy i pochodne, działania obejmujące prowadzenie badań na zwierzętach, które nie zostały ujęte w „Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych”, lub których wpływ na środowisko nie może być ograniczony lub zrekompensowany, sektory kontrowersyjne etycznie lub moralnie, takie jak klonowanie ludzi oraz czysta spekulacja nieruchomościami.

Do czego można wykorzystać pożyczkę EIB?

Pożyczka EIB może sfinansować wszelkie inwestycje lub wydatki poniesione w ramach rozwoju MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji, tj.:

Inwestycje materialne: kupno rzeczowych aktywów trwałych z pewnymi wyjątkami w zakresie zakupu gruntów.
Inwestycje niematerialne i prawne: w szczególności wydatki na badania i rozwój, budowanie sieci dystrybucji na rynkach krajowych i zagranicznych w obrębie UE, uzyskiwanie lub kupowanie patentów.
Średnio- i długoterminowe potrzeby w zakresie kapitału obrotowego na rzecz poprawy ogólnego wskaźnika płynności przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści może odnieść Twoja firma?

Możesz otrzymać korzystne oprocentowanie w porównaniu ze standardowym oprocentowaniem pożyczek dla firm.
Możesz negocjować terminy lub częstotliwość spłat pożyczki, by dopasować je do okoliczności i przepływów pieniężnych niezbędnych do funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa.
Dzięki finansowaniu możesz zainwestować znaczne kwoty w swoje przedsiębiorstwo bez negatywnego wpływu na przepływy pieniężne lub płynność.

Jednocześnie powinieneś uwzględnić, iż (a) z zachowaniem uzasadnionego okresu zawiadomienia, zezwolisz przedstawicielom EIB na przeprowadzenie inspekcji wszystkich zakładów, instalacji oraz prac składających się na inwestycję będącą przedmiotem pożyczki oraz, (b) że na żądanie EIB możemy przekazać mu wszelkie informacje o Twojej firmie.

Pożyczki EIB dla MŚP są przekazywane przez nas, a zatem to my prowadzimy proces analizy wniosku i podejmujemy decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Prosimy o kontakt z placówkami Millennium Leasing aby dowiedzieć się, czy Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania wspieranego przez program EIB „Pożyczek dla MŚP” lub „Pożyczek dla spółek o średniej kapitalizacji”.

Zachęcamy do zapoznania się z:

EIB web page translation,

Excluded sectors list (valid from 1.07.2018),

definicją przedsiębiorstwa MŚP oraz przedsiębiorstwa Mid-Cap,

poradnikiem dotyczącym definicji MŚP,

listą działalności wykluczonych według kodów PKD (od 1.07.2018) oraz według kodów NACE (od 1.07.2018).